Troops Leading Methods (MIT) MŘV-MT-5-MP
Subject Troops Leading Methods (MIT) (TLM-MIT)
Guarantee doc. Ing. Zdeněk Flasar, CSc.
Department Katedra vševojskové taktiky
Specialization YES
Profiling subject YES
Theory profiling subject NO
Final exam YES
Multi semestral subject YES

Following semesters (year/semester)
Troops Leading Methods (MIT) (4/7)
Troops Leading Methods (MIT) (4/8)
Troops Leading Methods (MIT) (5/9)
Troops Leading Methods (MIT) (5/10)
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Zápočet + Zkouška
Credits 6
Recommended year/semester 5/9
Number of weeks 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
System of Planning within the Forces and Mission Assignment into Company and Platoon 6 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Organization of Forces Activities and Day Rhythm 10 8 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Squad and Platoon Game of Combat (Engagement) 24 2 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Squad Evaluation Exercise 18 2 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
Ministerstvo obrany ČR. Taktika družstva [Pub-31-11-01]. Praha: MO, 2008.
Ministerstvo obrany ČR. Taktika čety [Pub-31-11-02]. Praha: MO, 2008.
Ministerstvo obrany ČR. Taktika roty [Pub-31-11-03]. Praha: MO, 2008.
NATO. STANAG 2019 Joint Symbology [APP-6(C)]. Brussels: NSA, Belgium, 2012.
KOZŮBEK, Jaroslav; FLASAR, Zdeněk. Metodické postupy při hlídkování. Studie. Brno: Univerzita obrany, 2015, 88 s.
KOZŮBEK, Jaroslav; ZEZULA, Jan; DROZD, Jan; ČERNÝ, Jiří. Interoperability [e-book]. Brno: UO, 2016.
LARSEN, Christopher; WADE, Norman. Small Unit Tactics [Smartbook]. Lakeland: The Lightning Press, 2017. ISBN: 978-1-935886-64-8.
JAROŠ, Vítězslav; ČERNÝ, Jiří; HOLENDA, Bohumil. Vojenský management. Skripta. Brno: Univerzita obrany, 2012. 90 s.

Doporučená:
Ministerstvo obrany ČR. Taktika pozemních sil [Pub-31-10-02]. Vyškov: VeV – VA, 2011.
4. brn. Základní taktické činnosti, bojové drily a drily osádky, družstva a čety na KBVP PANDUR II. Žatec: Velitelství 4. Brn, 2012.
US Army. Tactics [FM 3-90]. Washington: HQ Department of the Army, 2001.
US Army. The SBCT Infantry Rifle Platon and Squad [FM 3-21.9]. Washington: HQ Department of the Army, 2002.
US Army. Mechanized Infantry Platoon and Squad (Bradley) [ATTP 3-21.71]. Washington: HQ Department of the Army, 2010.
SABOLČÍK, D. Budoucí války ve městech. Praha: AVIS, 2007.
Ministerstvo obrany ČR. Příprava příslušníků AČR (Pub-70-01-01). Praha: MO, 2009

7. semestr – 1 kontrolní práce z problematiky moderních technických prostředků výuky a výcviku (ppt-prezentace), 1 kontrolní práce z problematiky metodiky vedení zaměstnání z taktické a střelecké přípravy (písemná příprava).

8. semestr – 1 průběžný test z problematiky přípravy a řízení výcviku velitelem jednotky, 1 kontrolní práce z problematiky metodiky vedení zaměstnání z taktické a střelecké přípravy (Plán průpravného cvičení čety s přílohami). Zkouška písemná.

9. semestr – 2 kontrolní práce z problematiky metodiky vedení zaměstnání z taktické přípravy (Plán bojové hry čety a Plán kontroly sladěnosti družstva). Zkouška ústní.

10. semestr – 1 kontrolní práce z problematiky plánování přípravy vojsk (rozvrh zaměstnání roty), 1 kontrolní práce z problematiky metodiky vedení zaměstnání z taktické přípravy (Plán bojové střelby družstva).