Aerodynamics and Aviation Propulsion Units ALPJ-5-MP
Subject Aerodynamics and Aviation Propulsion Units (AAPU)
Guarantee doc. Ing. Dalibor Rozehnal, Ph.D.
Department Katedra letecké techniky
Specialization YES
Profiling subject YES
Theory profiling subject YES
Final exam NO
Multi semestral subject YES

Following semesters (year/semester)
Aerodynamics and Aviation Propulsion Units (3/6)
Aerodynamics and Aviation Propulsion Units (4/7)
Aerodynamics and Aviation Propulsion Units (4/8)
Aerodynamics and Aviation Propulsion Units (5/9)
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Zápočet + Zkouška
Credits 4
Recommended year/semester 3/6
Number of weeks 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 6 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 6 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 4 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
ONDERLIČKA, P. Aerodynamika. [Skripta S-2385] Brno: Univerzita obrany, 2004
ROZEHNAL, D. Aerodynamika a mechanika letu: Návody do laboratorních cvičení. [Skripta S-2385] Brno: Univerzita obrany, 2005
SALGA, J. Mechanika letu: Letové vlastnosti. [Skripta S-2578] Brno: Univerzita obrany, 2012
DANĚK, V. Mechanika letu I. Letové výkony. [U1712 ]Brno: CERM 2009
MED, S., PEČINKA, J. Základy leteckých motorů II, studijní texty. Univerzita Obrany 2009, 91 s. ISBN: 978-80-7231-619-9
PEČINKA, J. Letecké motory I, Pístové motory, studijní texty. Univerzita Obrany, 2011, 43 s. ISBN: 978-80-7231-831-5
Kmoch P.: Teorie leteckých motorů I-III, skripta S-1424, VA Brno (UO), 2002-2006
Kamenický J., Linhart Z.: Konstrukce let. motorů I,II. , U-781, VAAZ Brno, 1989

Doporučená:
DANĚK, V. Mechanika letu II. Letové výkony. [U1712/2 ]Brno: CERM 2011
ROLLS-ROYCE. The Jet Engine. Derby: The Technical Publications Department, Rolls-Royce plc, 1992, ISBN 0 902121 04 9
Treager E. I.: Aircraft Gas Turbine Engine Technology, 3rd edition, 677s., McGraw-Hill, New York, 1995
WELSH, P.P. and FLATCHER, P., Gas Turbine Performance, Oxford: Blackwell Publishing, 2004. 646 p
Moir, Aircraft Systems Mechanical, electrical, and avionics subsystems integration, John Wiley & Sons Ltd, Chichester, 2008, ISBN 978-0-470-05996
Kulčák, L. a spol. Aerodynamika, konstrukce a systémy letounů, studijní modul Jar-66, Brno : CERM 2005, ISBN 8072043676
Garret, D. F. Aircraft Systems & Components, Jeppesen Sanderson Inc., Engelwood, Colorado,USA, 1991, ISBN 0-89100-393-2

6 semestr: Ústní zkouška, účast na výpočtových a laboratorních cvičeních a semináři.
7. semestr: Ústní zkouška, účast na výpočtových a laboratorních cvičeních a seminářích.
8. semestr: Ústní zkouška, účast na výpočtových a laboratorních cvičeních.
9. semestr: Klasifikovaný zápočet, účast na výpočtových cvičeních a seminářích.
Požadavky na samostatnou práci studenta celkem (120 hodin):
6. semestr: Zpracování výpočtových a laboratorních cvičení – 34 h
7. semestr: Zpracování výpočtových a laboratorních cvičení, příprava na vystoupení na seminářích - 26 h
8. semestr: Zpracování výpočtových a laboratorních cvičení - 30 h
9. semestr: Zpracování výpočtových cvičení, příprava na vystoupení na seminářích - 30 h