Human Resources Management and Development ŘLZ-5-MP
Subject Human Resources Management and Development (HRM)
Guarantee Ing. Monika Davidová, Ph.D.
Department Katedra řízení zdrojů
Specialization YES
Profiling subject YES
Theory profiling subject NO
Final exam YES
Multi semestral subject YES

Following semesters (year/semester)
Human Resources Management and Development (4/7)
Human Resources Management and Development (4/8)
Human Resources Management and Development (5/9)
Human Resources Management and Development (5/10)
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Zápočet + Zkouška
Credits 14
Recommended year/semester 5/9
Number of weeks 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
The nature and goals of personnel management in the armed forces, the definition of personnel management in the MO, the organizational structure and responsibility of the personnel bodies, the basic documents regulating the HRM in the MO, the specifics of the individual categories of personnel 12 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Principles of creation of service places and their systemisation, attributes of service places, determination of qualification prerequisites and requirements, use of catalog of service places, creation of descriptions of work activities of soldiers 14 8 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Principles of construction and systemization of MO units: principles of construction of org. units. Basic principles of systematization, organizational units of the Ministry, organizational units of military units and equipment, preparation of organizational, mobilization and dislocation changes, table limits, macro and microstructure of organizational unit, principles of organizational and personnel part of tables of calculations, elaboration of design of personnel part of tables of numbers in ISSP 12 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Principles of the construction and composition of organizational units of human resources bodies, management of military expertise - human resources (AN-81), basic activities of personnel bodies in individual organizational articles, limits and optimization of organizational structures 12 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Personnel marketing in the MO sector: basic standards and internal regulations, definition of concepts and strategy of the PM, institutional provision of the military staff replenishment. Implementation of the recruitment requirement - recruitment planning, recruitment activities, recruitment support, recruitment marketing support 12 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Professional counseling, information and motivation interview with the candidate, model of professional advisor's activity. Progress of the process of recruitment, medical examination, physical fitness and psychological resistance 10 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Career Management of Military Professionals, Changes in the Legislation of VZP Service Regarding the Results of Career Assessment and Determination, Basic Principles of Career Management, Elements of Career Management System, Selection of Persons at Systemic Points within the ACR, Evaluation Impact and Career Development Time , type-of-service rankings shall be determined by the time specified 12 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Selection, preparation and dispatch of soldiers to foreign missions, operations and foreign workplaces 6 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Employee evaluation of military professionals and their use in the process of career management, defining the term of staff evaluation, definition of tasks and utilization of SH conclusions, individual stages of SH processing, SH criteria and fields, evaluation methods used, impact of SH on salary level, soldier against the conclusions of the evaluation, meaning and use of self-assessment. Preparation and conduct of the interview as an essential tool for achieving the incentive effect of SH 12 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Concept of training and education of personnel in MO sector. Preparation of MO personnel to meet qualification requirements and qualification requirements, ability to upgrade qualification requirements, basic training, preparation in career and professional courses, language training, retraining, institutional training of military personnel 12 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Remuneration in MO. Major changes and principles of soldier security, new salary system, individual elements of the salary - their characteristics, importance and influence on the motivation of soldiers, recruitment, stabilization and qualification contribution. Salary conditions for employees in public service and administration - qualification prerequisites of education for work in grade, credit of professional practice, catalog of work, salary conditions of employees in civil service 16 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Organizational changes and reduction of the number of military and civilian personnel, delimitation of OMDZ concepts, process of elaboration of the Regulation for the implementation of the OMDZ, types of measures and their requirements, work with the limit of table numbers of persons, principles of TP processing. The procedure of personnel work with civilian and military personnel in the implementation of OMDZ measures. Utilization of Standard Operational Procedures in Personnel Work in the Implementation of OMDZ, Personnel Documentation for Individual Personnel Measures 12 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
ARMSTRONG, Michael a Stephen TAYLOR. Řízení lidských zdrojů: moderní pojetí a postupy: 13. vydání. Přeložil Martin ŠIKÝŘ. Praha: Grada Publishing, 2015. ISBN 978-80-247-5258-7.
ARMSTRONG, Michael. Řízení lidských zdrojů: nejnovější trendy a postupy: 10. vydání. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1407-3.
ARMSTRONG, Michael. Odměňování pracovníků. Praha: Grada, 2009. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-2890-2.
DVOŘÁKOVÁ, Zuzana. Management lidských zdrojů. Praha: C. H. Beck, 2007. Beckovy ekonomické učebnice. ISBN 978-80-7179-893-4.
DVOŘÁKOVÁ, Zuzana. Řízení lidských zdrojů. V Praze: C. H. Beck, 2012. Beckova edice ekonomie. ISBN 978-80-7400-347-9.
KOCIANOVÁ, Renata. Personální činnosti a metody personální práce. Praha: Grada, 2010. Psyché (Grada). ISBN 978-80-247-2497-3.
KOUBEK, Josef. Řízení pracovního výkonu. Praha: Management Press, 2004. ISBN 80-7261-116-X.
ŠIKÝŘ, Martin. Nejlepší praxe v řízení lidských zdrojů. Praha: Grada, 2014. Manažer. ISBN 978-80-247-5212-9.
TOMŠÍ, Ivan. Mzdy a mzdové systémy. Praha: ASPI, 2008. ISBN 978-80-7357-340-9.
<p>PALÍŠKOVÁ, Marcela. <em>Trh práce v Evropské unii: historický vývoj, aktuální trendy a perspektivy. </em>Vyd. 1. V Praze: C.H. Beck, 2014. xxiii, 203 s. Beckova edice ekonomie.</p>
<p>PALÍŠKOVÁ, Marcela. <em>Personální řízení: úvod do moderní personalistiky. </em>Vydání první. V Praze: C.H. Beck, 2021. xix, 237 stran. Beckovy ekonomické učebnice.</p>

Doporučená:
KLEIBL, Jiří, Zuzana DVOŘÁKOVÁ a Bořivoj ŠUBRT. Řízení lidských zdrojů. Praha: C. H. Beck, 2001. ISBN 80-7179-389-2.
ULRICH, David. Mistrovské řízení lidských zdrojů: překlad bestselleru Human resource champions. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-3058-5.
ULRICH, David. Nová éra řízení lidských zdrojů - ze servisu partnerem: šest kompetencí pro HR budoucnosti. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-5090-3.
FOOT, Margaret a Caroline HOOK. Personalistika. Přeložil Jiří BLÁHA, přeložil Zdeňka KAŇÁKOVÁ, přeložil Aleš MATEICIUC. Praha: Computer Press, 2002. Praxe manažera (Computer Press). ISBN 80-7226-515-6.

7. semestr: individuální ověření výsledků: aktivní účast na cvičeních, zpracování a obhajoba Power Pointové prezentace na zadané téma v rozsahu 20 min vystoupení, zkouška: individuální, ústní.

8. semestr: individuální ověření výsledků: aktivní účast na cvičeních, zpracování a obhajoba Power Pointové prezentace na zadané téma v rozsahu 30 min vystoupení, zkouška: individuální, ústní.

9. semestr: individuální ověření výsledků: aktivní účast na cvičeních, zpracování a obhajoba Power Pointové prezentace na zadané téma v rozsahu 20 min vystoupení, zpracování případové studie konkrétního řešení personálního postupu a personálního opatření včetně jeho obhajoby, zkouška: individuální, ústní.

10. semestr: individuální ověření výsledků: aktivní účast na cvičeních, zpracování případové studie konkrétního řešení personálního postupu a personálního opatření včetně jeho obhajoby, modelové zpracování osobního spisu VZP v rámci zásad vedení osobní evidence a PA.