Combat Engineer Support BZP-5-MPV
Subject Combat Engineer Support (CES)
Guarantee mjr. Ing. Martin Benda, Ph.D.
Department Department of Engineer Technologies
Specialization YES
Profiling subject YES
Theory profiling subject NO
Final exam NO
Multi semestral subject YES

Following semesters (year/semester)
Combat Engineer Support (3/6)
Combat Engineer Support (4/7)
Combat Engineer Support (4/8)
Combat Engineer Support (5/9)
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Klasifikovaný zápočet
Credits 2
Recommended year/semester 4/8
Number of weeks 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
10 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 6 6 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
[1] POROČÁK, L'ubomír. Organizace a řízení ženijního vojska: Organizace a použití malých ženijních jednotek, odřadů a skupin. Brno: Univerzita obrany, 2017
[2] ZELENÝ, Jaroslav. Bojová ženijní podpora: Operace úkolového uskupení. Brno: Univerzita obrany, 2016. ISBN 978-80-7231-456-0
[3] ZÁLESKÝ, Jaroslav. Bojová ženijní podpora: Maskování. Studijní text. Brno: Univerzita obrany, 2017. ISBN 978-80-7582-035-8
[4] KYJOVSKÝ, Jan. Bojová ženijní podpora: Vojenské mosty, cesty a přepravy. Studijní text. Brno: Univerzita obrany, 2016. ISBN 978-80-7231-463-8
[5] KYJOVSKÝ, Jan a Lubomír KROUPA. Bojová ženijní podpora. Jednoduché trhací práce. Brno: Univerzita obrany, 2017. ISBN 978-80-7582-001-3
[6] MANDOVEC, Zdeněk. Ženijní zátarasy. Vyškov: VVŠ PV, 1991
[7] KROUPA, Lubomír. Trhací práce v ženijním vojsku. Brno: Univerzita obrany, 2009
[8] ŽEN 2-6, Trhaviny a ničení, MNO, Praha 1982
[9] DVOŘÁK, Petr a Jiří ŠTOLLER. Dočasné ochranné stavby I. Brno: Univerzita obrany, 2005
[10] MAREČEK, Karel a Šárka SOBOTKOVÁ. Vojenské silnice. Brno: Vojenská akademie v Brně, 2004
[11] KALÁŠEK, Z.: Vojenská přepraviště. Skripta. Brno: Univerzita obrany, 2005
[12] MAZAL, Jan. Ženijní průzkum. Brno: Univerzita obrany, 2013. ISBN 978-80-7231-956-5

Doporučená:
[13] POROČÁK, L'ubomír. Ženijní práce. Brno: Univerzita obrany, 2014
[14] Žen 2-9, Ženijní práce všech druhů vojsk, MO, Praha, 1981
[15] KOHOUTEK, Jaroslav. Katalog ženijní techniky a materiálu EOD. Praha: MO ČR-AVIS, 2006. ISBN 80-7278-315-7
[16] MAZAL, Jan. Spojenecká taktická doktrína pro ženijní práce. Podle zásad a principů ATP-3.12.1 Vydání A Verze 1: Vojenská doktrína Pub-31-17-05. Vydání A. Vyškov: Centrum doktrín VeV - VA, 2017
[17] Žen 2-5, Maskovací prostředky a technika maskování, MNO, Praha, 1987
[18] Žen 2-7, Výbušné zátarasy, MNO, Praha, 1972
[19] Žen 2-1/1, Polní opevňování (Povrchové a zapuštěné objekty), MNO, Praha, 1972
[20] Žen 2-1/2, Polní opevňování (Podzemní objekty), MNO, Praha, 1965
[21] Žen 2-16, Vojenské silnice a cesty, MNO, Praha, 1987
[22] Žen 2-4, Výcvik na vodě, MO, Praha, 1992
[23] Žen 2-3, Ženijní průzkum, MO, Praha, 1992

Ústní, písemná, seminární práce, účast na cvičení, prezentace, absolvování
praktické výcviku s ženijní municí, získání OŘTP