Aviation Machines and Technology – AT LTT-LP-5-MPV
Subject Aviation Machines and Technology – AT (AMT-AT)
Guarantee doc. Ing. Dalibor Rozehnal, Ph.D.
Department Katedra letecké techniky
Specialization YES
Profiling subject YES
Theory profiling subject YES
Final exam NO
Multi semestral subject YES

Following semesters (year/semester)
Aviation Machines and Technology – AT (3/6)
Aviation Machines and Technology – AT (4/7)
Aviation Machines and Technology – AT (5/9)
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Zápočet + Zkouška
Credits 3
Recommended year/semester 3/6
Number of weeks 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
[1] ONDERLIČKA, P. Aerodynamika. [Skripta S-2385] Brno: Univerzita obrany, 2004
[2] ROZEHNAL, D. Aerodynamika a mechanika letu: Návody do laboratorních cvičení. [Skripta S-2385] Brno: Univerzita obrany, 2005
[3] SALGA, J. , Švéda, J.: Mechanika letu I: Výkony. [Učebnice U-6 Brno: Vojenská akademis, 1991
[4] SALGA, J. Mechanika letu: Letové vlastnosti. [Skripta S-2578] Brno: Univerzita obrany, 2012
[5] PEČINKA, J. Letecké motory I, Pístové motory, studijní texty. Univerzita Obrany, 2011, 43 s. ISBN: 978-80-7231-831-5
[6] Kmoch P.: Teorie leteckých motorů I-III, skripta S-1424, VA Brno (UO), 2002-2006
[7] Med, S., Kaisar, P. Letadlové soustavy I, Brno : Univerzita obrany, 2010, skripta S-3823, ISBN 978-80-7231-772-1
[8] Třetina, K. Letadlové instalace. Brno : Vojenská akademie, 1987, skripta S-345/ I, II

Doporučená:
[9] DANĚK, V. Mechanika letu I. Letové výkony. [U1712 ]Brno: CERM 2009
[10] DANĚK, V. Mechanika letu II. Letové výkony. [U1712/2 ]Brno: CERM 2011
[11] Kulčák, L. a spol. Aerodynamika, konstrukce a systémy letounů, studijní modul Jar-66, Brno : CERM 2005, ISBN 8072043676

Účast na cvičeních, ústní a písemná přezkoušení, semestrální práce.
6 semestr: Ústní zkouška, účast na výpočtových cvičeních
7. semestr: Ústní zkouška, účast na výpočtových cvičeních
9. semestr: Ústní zkouška, účast na výpočtových cvičeních.