Reliability and Diagnostics of CSV SDBSV-5-MPV
Subject Reliability and Diagnostics of CSV (RDCSV)
Guarantee plk. gšt. prof. Ing. David Vališ, Ph.D. et Ph.D., DSc.
Department Department of Combat and Special Vehicles
Specialization YES
Profiling subject YES
Theory profiling subject YES
Final exam NO
Multi semestral subject YES

Following semesters (year/semester)
Reliability and Diagnostics of CSV (3/6)
Reliability and Diagnostics of CSV (4/7)
Reliability and Diagnostics of CSV (4/8)
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Zápočet + Zkouška
Credits 3
Recommended year/semester 4/7
Number of weeks 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 8 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
[1] STODOLA, J. Provozní spolehlivost BSV [Učebnice]. Brno: Univerzita obrany, 2012
[2] STODOLA, J. Diagnostika bojových a speciálních vozidel [Učebnice]. Brno: Univerzita obrany, 2005

Doporučená:
[3] Wang, H., Pham, H. Reliability and Optimal Maintenance. London: Springer, 2006
[4] Pham, H. Handbook of Reliability Engineering. New York: Springer, 2003
[5] Bertsche, B. Reliability in Automotive and Mechanical Engineering. Berlin: Springer-Verlag, 2008. Čupera, J., Štěrba, P. Diagnostika motorových vozidel I. Avid,s.r.o. Brno. ISBN 973-80- 903671-9-7, 2007

Účast na cvičení a laboratorních praktikách, ústní a písemná přezkoušení, seminární práce.