Aircraft Construction SL-5-MPV
Subject Aircraft Construction (AC)
Guarantee doc. Ing. Juraj Hub, Ph.D.
Department Katedra letecké techniky
Specialization YES
Profiling subject YES
Theory profiling subject YES
Final exam NO
Multi semestral subject YES

Following semesters (year/semester)
Aircraft Construction (3/6)
Aircraft Construction (4/7)
Aircraft Construction (4/8)
Aircraft Construction (5/9)
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Zápočet + Zkouška
Credits 4
Recommended year/semester 4/8
Number of weeks 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
4 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 8 0 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
[1] PETRÁSEK, M. Konstrukce letadel I. [Skripta S-3149]. 1. vyd. Brno: Vojenská akademie v Brně, 2004
[2] PETRÁSEK, M. Konstrukce letadel II. [Skripta S-3149/2]. 1. vyd. Brno: Univerzita obrany, 2011
[3] PETRÁSEK, M. Konstrukce letadel III. [Skripta S-3149/3]. 1. vyd. Brno: Univerzita obrany, 2004
[4] HUB, J. Konstrukce letadel, návody do laboratorních cvičení. [Skripta S-10483]. 1. vyd. Brno: Univerzita obrany, 2011
[5] HUB, J. Stavebná mechanika leteckých konstrukcí. [Skripta S-2412]. 1. vyd. Brno: Univerzita obrany, 2009
[6] HUB, J. Stavebná mechanika, sbírka příkladů. [Skripta S-2124]. 1. vyd. Brno: Vojenská akademie v Brně, 2004
[7] PETRÁSEK, M. Vrtulníky. [Skripta S-867]. 1. vyd. Brno: Vojenská akademie v Brně, 1997
[8] PETRÁSEK, M. Únava leteckých konstrukcí. [Skripta S-600]. 1. vyd. Brno: Vojenská akademie v Brně, 1994
[9] PETRÁSEK, M. Bojová odolnost letadel. [Skripta S-10492]. 1. vyd. Brno: Univerzita obrany, 2011
[10] HUB, J. Zkoušení leteckých konstrukcí. [Skripta S-2965]. 1. vyd. Brno: Univerzita obrany, 2012
[11] MED, S., KAISAR, P. Letadlové soustavy I, [Skripta S-3823/1]. 1. vyd. Brno: Univerzita obrany, 2010

Doporučená:
[12] KULČÁK, L a spol.: Aerodynamika, konstrukce a systémy letounů, studijní modul JAR-66, CERM, Brno, 2005
[13] FOŘT, P. - KLETEČKA, J.: Autodesk Inventor: Tvorba digitálních prototypů. Computer Press, 2012. ISBN 978-80-251-3728-4
[14] MOIR, I., SEABRIDGE, A., Aircraft Systems Mechanical, electrical, and avionics subsystems integration, ISBN 978-0-470-05996-8, John Wiley & Sons Ltd, Chichester, 2008. 504 s

6. semestr: Klasifikovaný zápočet, účast na cvičeních a laboratorních praktikách.
7. semestr: Ústní zkouška, účast na cvičeních a laboratorních praktikách.
8. semestr: Ústní zkouška, účast na cvičeních a laboratorních praktikách,
semestrální práce.
9. semestr: Ústní zkouška, účast na cvičeních a laboratorních praktikách.
Požadavky na samostatnou práci studenta (120 hodin):
6. semestr:
- studium vybraných kapitol - 6 h
- zpracování protokolů z laboratorních praktik - 4 h
- zpracování domácích úkolů – cvičení - 20 h
7. semestr:
- studium vybraných kapitol - 14 h
- zpracování protokolů z laboratorních praktik - 2 h
- zpracování domácích úkolů – cvičení - 14 h
8. semestr:
- studium vybraných kapitol - 2 h
- zpracování protokolů z laboratorních praktik - 14 h
- zpracování domácích úkolů – cvičení - 12 h
- příprava na seminář – 2 h
9. semestr:
- studium vybraných kapitol - 2 h
- zpracování protokolů z laboratorních praktik - 12 h
- zpracování domácích úkolů – cvičení - 6 h
- zpracování semestrální práce na zadané téma (6 normostran) - 6 h
- příprava na seminář – 4 h