Logistics Personnel and Infrastructure Support ZPL-5-MP
Subject Logistics Personnel and Infrastructure Support (LPS)
Guarantee kpt. Ing. Jana Švecová, Ph.D.
Department Department of Logistics
Specialization YES
Profiling subject YES
Theory profiling subject NO
Final exam YES
Multi semestral subject YES

Following semesters (year/semester)
Logistics Personnel and Infrastructure Support (4/7)
Logistics Personnel and Infrastructure Support (4/8)
Logistics Personnel and Infrastructure Support (5/9)
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Zápočet + Zkouška
Credits 9
Recommended year/semester 4/8
Number of weeks 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Organization and planning in the area of fuel economy, inventory of fuel, risk management in the field of fuel, allowances for material losses 20 14 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fuel management operations, ecological aspects of traffic and transport fuels 18 8 8 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pumps for fuel, operating characteristics, flowmeters, fuel dispensers and measuring systems 20 12 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Faciity and infrastructure of objects for POL, structural and technological requirements for objects with POL 6 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Quality management of fuel, documentation, filtering technology and materials 16 10 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Practice Training - Course of Military cloths support 30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0
Practice Course - Support of POL 30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
ZAJÍČEK, V., ZELENÁK, M., Hospodaření s materiálem vybraných majetkových uskupení, Brno: Univerzita obrany, 2012. 120 stran,
BEZA, T., Zabezpečení stravování ozbrojených sil České republiky, Brno: Univerzita obrany, 2010. 80 stran,
FIŠERA, M. Gastronomie - vybrané kapitoly, 1. vydání, 2Theta. ISBN 978-80-86380-78-0 . 80 stran
VOLDŘICH, M., JECHOVÁ, M. Bezpečnost pokrmů v gastronomii Malé a střední provozovny, 1. vydání, České a slovenské odbor.nakl. 2006. ISBN 80-903401-7-2. 105 s
BOŽEK František a URBAN Rudolf, Management rizika, 1.vydání. Brno: Univerzita obrany, 2008. ISBN 978-80-7231-259-7. 30 s
PHM-4-2, Cisternový automobil. Přepravník na 18 000 litrů, Praha: Federální ministerstvo národní obrany, 1987. 20 s
PHM-4-4, Cisternový automobil. Plnič pozemní motorové techniky na 6 000 litrů PH, Praha: Federální ministerstvo obrany, 1992. 20 s
Prov-1-5 Zabezpečení stravování v Armádě České republiky, Praha: Sekce podpory. 2013. 80 s
Prov-2-2 Příprava stravy u vojsk, Praha: Federální ministerstvo obrany. 1980. 60 s
Normativní výnos MO č. 100/2013, Předpis - Kontrolní systém a kontrola jakosti pohonných hmot a maziv v rezortu Ministerstva obrany, Praha: Ministerstvo obrany, 2013. 40 s
Normativní výnos Ministerstva obrany č. 125/2014 Věstníku Stanovení výstrojních náležitostí a náhrady v penězích, 30 s
NV 406/2004 Sb, o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu. Praha: Ministerstvo obrany 2004. 20 s

Povinná distanční:
Elektronické studijní texty Materiál PHM uložené na Moodle https://moodle.unob.cz/course/view.php?id=819

7. semestr – zpracování seminární práce a její prezentace, účast na cvičení, absolvování 85 % hodinové dotace předmětu; ústní zkouška.

8. semestr – zpracování seminární práce a její prezentace, účast na cvičení, absolvování 85 % hodinové dotace předmětu; ústní zkouška.

9. semestr – zpracování seminární práce a její prezentace, účast na cvičení, absolvování 85 % hodinové dotace předmětu; ústní zkouška.