Technical Service TS-5-MP
Subject Technical Service (TS)
Guarantee pplk. prof. Ing. Jan Furch, Ph.D.
Department Department of Combat and Special Vehicles
Specialization YES
Profiling subject YES
Theory profiling subject YES
Final exam NO
Multi semestral subject YES

Following semesters (year/semester)
Technical Service (4/7)
Technical Service (4/8)
Technical Service (5/9)
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Klasifikovaný zápočet
Credits 3
Recommended year/semester 4/7
Number of weeks 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 4 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 4 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 6 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
[1] FURCH, J., ŠŤASTNÝ, J., KROBOT, Z.: Technická služba, část 1. Brno: Univerzita obrany, 2017
[2] FURCH, J., ŠŤASTNÝ, J.: Technická služba, část 2. Brno: Univerzita obrany, 2017
[3] FURCH, J.; MAREK, J.: Opravy a zabezpečení materiálem bojových a speciálních vozidel. Část 1. Skripta. Brno: Univerzita obrany, 2009
[4] FURCH, J.; GLOS, J.; MAREK, J.: Opravy a zabezpečení materiálem bojových a speciálních vozidel. Část 2. Skripta. Brno: Univerzita obrany, 2010
[5] FURCH, J.; GLOS, J.: Opravy a zabezpečení materiálem bojových a speciálních vozidel. Část 4. Skripta. Brno: Univerzita obrany, 2010

Doporučená:
[6] SIXTA, J., ŽIŽKA, M.: Logistika – používané metody. CP, a.s. Brno, 2009. ISBN 978-80-251-2563-2
[7] LAMBERT, D. a kol.: Logistika. CP Books, a.s. Brno, 2005. ISBN 80-251-0504-0
[8] SIXTA, J., MAČÁT, V.: Logistika – teore a praxe. CP Books, a.s. Brno, 2005. ISBN 80-251-0573-3

Účast na cvičení, semináři, laboratorních praktikách a praktických ukázkách. Ústní
a písemná přezkoušení, zpracování a prezentace projektu.