Air Traffic Control Technology TŘLP-5-MP
Subject Air Traffic Control Technology (ATCT)
Guarantee pplk. Ing. Tomáš Pecháček, Ph.D.
Department Department of Air Force
Specialization YES
Profiling subject YES
Theory profiling subject NO
Final exam NO
Multi semestral subject YES

Following semesters (year/semester)
Air Traffic Control Technology (3/6)
Air Traffic Control Technology (4/8)
Air Traffic Control Technology (5/9)
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Klasifikovaný zápočet
Credits 2
Recommended year/semester 5/9
Number of weeks 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
10 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
[1] Předpis L 4444 Postupy pro letové provozní služby (aktuální znění včetně vojenské modifikace)
[2] Předpis L 8168 Provoz letadel - letové postupy (aktuální znění včetně vojenské modifikace)
[3] Předpis LET-1-1 Předpis pro létání
[4] Předpis L 1 (Annex 1 ICAO) Způsobilost leteckého personálu
[5] Předpis L 2 (Annex 2 ICAO) Pravidla létání (aktuální znění včetně vojenské modifikace)
[6] Předpis L 11 (Annex 11 ICAO) Letové provozní služby (aktuální znění včetně vojenské modifikace)
[7] Zákon o civilním letectví č.49/1997 Sb.
[8] Letecká informační příručka AIP/ MIL AIP
[9] Dvořák, Chlebek:Učební texty pro teoretickou přípravu ATPL (A), část LETECKÝ ZÁKON A POSTUPY ATC, Cerm PRAHA 2006
[10] Kulčák a kol.: AIR TRAFFIC MANAGEMENT, Cerm PRAHA 2002
[11] PECHÁČEK, Tomáš. LETOVODSKÉ ÚLOHY V AUTOMATIZOVANÉM SYSTÉMU ŘÍZENÍ BOJE. Brno, 2015. Disertační práce. UNIVERZITA OBRANY
[12] KOLEKTIV, autor Rudolf Volner a. Flight planning management. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2007. ISBN 978-807-2044-962
Jiří Průša a kolektiv. Svět letecké dopravy. 2. rozšířené vydání. Praha: Galileo Training, 2015. ISBN 978-80-260-9309-2
[14] MALÍK, Milan. Metody navádění stíhacích letadel na vzdušné cíle podle standardů NATO. Brno, 2002. 8502/02. Diplomová práce. Vojenská akademie. Vedoucí práce Miroslav Janošek
[15] BAUER, Miloslav. Nové způsoby navádění letectva. Brno: Univerzita obrany, 2008, 52 s. 2 příl., 4 lit. S 2865
[16] SOLDÁN, Vladimír. Letové postupy a provoz letadel. Jeneč: Letecká informační služba Řízení letového provozu České republiky, 2007. ISBN 978-80-239-8595-5

Doporučená:
[17] Předpis L 8400 Zkratky a kódy
[18] Jeppesen GmbH: Air Law, JAA ATPL Training, Edition 2, 2007
[19] NOVÁK, Andrej a Branislav KANDERA. Moderní sledovací systémy v letecké dopravě: [vědecká monografie]. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2010, 129 s. ISBN 978-80-7204-699-7

ústní a písemná přezkoušení, seminární práce, účast na cvičení, prezentace, absolvování více než 50% přednášek