Hydromechanics and Thermomechanics HT-5-MPV
Subject Hydromechanics and Thermomechanics (HT)
Guarantee prof. Ing. Vladimír Horák, CSc.
Department Department of Mechanical Engineering
Specialization NO
Profiling subject YES
Theory profiling subject NO
Final exam NO
Multi semestral subject NO
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Zápočet + Zkouška
Credits 3
Recommended year/semester 3/5
Number of weeks 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
HORÁK, V. Základy hydromechaniky. Brno: Univerzita obrany, 2007. 90 s. Skripta S-3629/II, ISBN 978-80-7231-
HORÁK, V. Základy technické termomechaniky. Brno: Univerzita obrany, 2006. 90 s. Skripta S-3629/I
HORÁK, V. Termomechanika. Brno: Vojenská akademie v Brně, 2003. 106 s. Skripta S-2047
HORÁK, V. Termomechanika a hydromechanika. Početní a laboratorní cvičení. Brno: Univerzita obrany, 2014. 92

Doporučená:
HORÁK, V.; KULISH, V. V. Hydromechanics. Brno: University of Defence, 2010. 96 s. Skripta S-10186, ISBN
HORÁK, V.; KULISH, V. V. Thermodynamics. Brno: University of Defence, 2011. 102 s. Skripta S-3176, ISBN
HORÁK, V.; KULISH, V. V. Thermodynamics and Hydromechanics: Exercises and Laboratory Projects. Brno:

Písemná a ústní zkouška, účast na cvičení, protokoly z laboratorních cvičení