Maintenance Technology of CSV TÚBSV-5-MPV
Subject Maintenance Technology of CSV (MTCSV)
Guarantee prof. Ing. Štefan Čorňák, Dr.
Department Department of Combat and Special Vehicles
Specialization YES
Profiling subject YES
Theory profiling subject YES
Final exam NO
Multi semestral subject YES

Following semesters (year/semester)
Maintenance Technology of CSV (4/7)
Maintenance Technology of CSV (4/8)
Maintenance Technology of CSV (5/9)
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Zápočet + Zkouška
Credits 4
Recommended year/semester 5/9
Number of weeks 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
22 8 0 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 10 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 4 0 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 10 0 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
[1] ČORŇÁK, S. Technologie údržby bojových a speciálních vozidel I. [Učební texty]. Brno: Univerzita obrany, 2017
[2] ČORŇÁK, S., TÚRÓ. T., SOJKA. M. Technologie údržby bojových a speciálních vozidel II. [Učební texty]. Brno: Univerzita obrany, 2018
[3] FURCH, J.; GLOS, J.; MAREK, J.: Opravy a zabezpečení materiálem bojových a speciálních vozidel. Část 2. Skripta. Brno: Univerzita obrany, 2010
[4] FURCH, J.; GLOS, J.: Opravy a zabezpečení materiálem bojových a speciálních vozidel. Část 3. Skripta. Brno: Univerzita obrany, 2010

Doporučená:
[5] ČORŇÁK, S. Ekonomika a řízení provozu bojových a speciálních vozidel I, II, III. [Učební texty]. Brno: Univerzita obrany, 2011

Účast na cvičení a laboratorních praktikách, ústní a písemná přezkoušení, seminární práce, absolvování vojskové praxe.