Theory and Construction of CSV TKBSV-5-MPV
Subject Theory and Construction of CSV (TCCSV)
Guarantee plk. gšt. Ing. Vlastimil Neumann, Ph.D.
Department Department of Combat and Special Vehicles
Specialization YES
Profiling subject YES
Theory profiling subject YES
Final exam NO
Multi semestral subject YES

Following semesters (year/semester)
Theory and Construction of CSV (3/6)
Theory and Construction of CSV (4/7)
Theory and Construction of CSV (4/8)
Theory and Construction of CSV (5/9)
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Zápočet + Zkouška
Credits 6
Recommended year/semester 5/9
Number of weeks 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 30 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 30 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 6 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
[1] VALA.M.,BRAUN.P.,NEUMANN.V.,ŽALUD.Z.: Teorie a konstrukce bojových a speciálních vozidel. Díl I. Konstrukce vozidel. 1. Vyd. Brno. Univerzita obrany, 2017,308 s. ISBN 978-80-7231-391-4
[2] VALA.M., NEUMANN.V.,ŽALUD.Z.: Teorie a konstrukce bojových a speciálních vozidel. Díl III. Bezpečnost a zkoušení vozidel. 1. Vyd. Brno. Univerzita obrany v Brně, 2017, 214 s. ISBN 978-80-75821-023-5
[3] VALA, M., BRAUN, P.: Vojenská kolová vozidla, díl II. - Teorie pohybu vozidel. Učebnice U-1221/2. VA Brno, 1998
[4] TÚRÓ, ŠPONAR. Řídící, diagnostické a komunikační sítě vozidel. S-950, Univerzita obrany v Brně

Doporučená:
[5] Služební předpis TANK-21-5/1 a 2. Tank T-72M – Popis a provoz
[6] Služební předpis TANK-26-12. Bojové vozidlo pěchoty BVP-2 – Popis
[7] BRAUN, P. VALA, M. TÚRÓ, T. Osobní terénní automobil Land Rover 90 a 110
[8] Braun, Pavel, Vala, Miroslav, Petříček, Otakar. BSV I. Konstrukce lehkých kolových obrněných vozidel AČR. [Skripta S 3829/1/1]
[9] Braun, Pavel, Vala, Miroslav, Petříček, Otakar. BSV I. BSV I. Konstrukce kolového bojového vozidla pěchoty AČR. [Skripta S 3829/1/2]

Účast na cvičení a laboratorních praktikách, ústní a písemná přezkoušení, seminární práce.