Vojenská infrastruktura VI-5-MPV
Název předmětu Vojenská infrastruktura (VI)
Garant doc. Ing. Pavel Maňas, Ph.D.
Katedra Katedra ženijních technologií
Předmět specializace ANO
Předmět profilujícího základu ANO
Teoretický předmět PZ ANO
Státní zkouška NE
Vícesemestrální předmět ANO

Navazující semestry předmětu (ročník/semestr):
Vojenská infrastruktura (3/6)
Vojenská infrastruktura (4/7)
Vojenská infrastruktura (4/8)
Vojenská infrastruktura (5/9)
Předmět jiné školy NE
Volitelnost Povinný
Klasifikace Zápočet + Zkouška
Kredity 2
Dop. roč./sem. 4/7
Počet týdnů 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Základny AČR v zahraničních operacích - navrhování 20 4 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nasaditelná infrastruktura dle NATO -ATP 3.12.1.4 20 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Legislativa ČR pro vojenskou infrastrukturu 10 8 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LegislativaNATO a EU 10 8 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
[1] MAŇAS, Pavel, ŠTOLLER, Jiří, ZEZULOVÁ, Eva, et al. Metodika navrhování základen AČR v zahraničních operacích: Elektronická verze. UO Brno, 2012, 1460 (848 + 612 přílohy). [200 stran pro samostudium]
[2] MAŇAS, Pavel, ŠTOLLER, Jiří, ZEZULOVÁ, Eva, et al. Metodika výstavby základen AČR v zahraničních operacích: Elektronická verze. UO Brno, 2012, 629 s (535 s + 94 s přílohy). [150 stran pro samostudium]
[3] MAŇAS, Pavel, ŠTOLLER, Jiří, ZEZULOVÁ, Eva, et al. Metodika údržby základen AČR v zahraničních operacích: Elektronická verze. UO Brno, 2012, 1173 s (148 s + 1025 s přílohy). [100 stran pro samostudium]
[4] MAŇAS, Pavel, ŠTOLLER, Jiří, ZEZULOVÁ, Eva, et al. Metodika rušení základen AČR v zahraničních operacích: Elektronická verze. UO Brno, 2012, 218 s (104 s + 114 s přílohy). [50 stran pro samostudium]
[5] NATO Standard ATP-3.12.1.4 Deployed Force Infrastructure. Edition A Version 1 Ratification Draft 1. NATO Standardization Office. Dated 18 July 2017. 121 p. [60 stran pro samostudium]
[6] MAREČEK, Karel a Šárka SOBOTKOVÁ. Vojenské silnice. Brno: Vojenská akademie v Brně, 2004 [460 stran – prostudovat 100 stran]
[7] MAREČEK, Karel. Vojenská letiště I: Technické charakteristiky letišť. Brno: VA, 1990 [100 stran – prostudovat celé]
[8] MAREČEK, Karel. Vojenská letiště II: Stavba a údržba letišť. Brno: VA, 1990 [80 stran – prostudovat celé]

Doporučená:
[9] Žen 2-16 Vojenské silnice a cesty. Praha. 1987 [200 stran – prostudovat celé]
[10] NATO - ATP-3.12.1.8 - TEST PROCEDURES AND CLASSIFICATION OF THE EFFECTS OF WEAPONS ON STRUCTURES. ED2. NATO: North Atlantic Treaty Organization, 2016.[69 stran – prostudovat celé]

Ústní, písemná, samostatná práce – polní projekt