Algorithmization and programming
Subject Algorithmization and programming (Algorithmization and programming)
Guarantee doc. Ing. Vlastimil Malý, CSc.
Department Katedra informatiky a kybernetických operací
Specialization NO
Profiling subject YES
Theory profiling subject NO
Final exam NO
Multi semestral subject NO
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Zápočet + Zkouška
Credits 6
Recommended year/semester 1/1
Number of weeks 0
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 4 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 4 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
MALÝ, V. Objektově orientované programování a jazyk C#. Brno: Univerzita obrany, 2008, 131 s. Skripta S-2822

Doporučená:
ELLER, F. - C#, začínáme programovat. Praha: Grada, 2002, 242 s.
KERNIGHAN, B.W., RITCHIE, D.M. Programovací jazyk C. Bratislava: Alfa, 1989, 256 s.

Písemná: analýza problému, návrh řešení, zápis programového kódu, odladění zadané aplikace.