Základní pilotní příprava ZPP-5-MPV
Název předmětu Základní pilotní příprava (ZPP)
Garant doc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D.
Katedra Katedra letectva
Předmět specializace ANO
Předmět profilujícího základu ANO
Teoretický předmět PZ NE
Státní zkouška NE
Vícesemestrální předmět ANO

Navazující semestry předmětu (ročník/semestr):
Základní pilotní příprava (1/2)
Základní pilotní příprava (2/3)
Předmět jiné školy NE
Volitelnost Povinný
Klasifikace Klasifikovaný zápočet
Kredity 2
Dop. roč./sem. 1/2
Počet týdnů 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Navigační plán (VFR) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plánování zásoby paliva 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Předletová příprava (AIP, NOTAM, briefing) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Meteorologická instruktáž (ATIS, TAF, SIGMET) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ICAO letový plán (letový plán ATS) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sledování letu a přeplánování za letu 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lidské činitele v letectví 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Základy letecké psychologie a zdravotní péče 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Člověk a prostředí 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zdraví a hygiena 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zpracování informací, chování a rozhodování 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spolehlivost a selhávání člověka, přetížení a nevytíženost 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atmosféra - složení, rozměry a vertikální členění 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vlhkost, tvorba oblačnosti, srážky, dohlednost (mlha, kouřmo, zákal) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vzduchové hmoty, Atmosférické fronty 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Klimatologie 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nebezpečné meteorologické jevy 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Meteorologická organizace, Meteorologické analýzy a předpovědi 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Meteorologické informace pro plánování letu (METAR, TAF, GAFOR) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Základy navigace (Sluneční soustava, Země, časy, směry, vzdálenosti) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Magnetizmus a kompasy (princip, magnetizmus letadla) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mapy (druhy zobrazení, měřítka, použití 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Navigace výpočtem (používání navigačního počítače, nav. trojúhelník) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Navigace za letu (vizuální pozorování, fixy) 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Palubní deník (údaje, způsob vyplnění) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Základní teorie šíření radiového signálu 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Radary (pozemní radary, palubní radary) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Radionavigační prostředky (NDB/ADF, VOR, DME, ILS) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GNSS (GPS, Glonass, Galileo) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VFR komunikace - definice 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obecné provozní postupy 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Příslušné výrazy z meteorologických zpráv 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Činnost požadovaná při ztrátě spojení (VFR) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tísňové a pilnostní postupy 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Základní principy šíření VHF komunikace a přidělování kmitočtů 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Provoz letadel - všeobecné požadavky (ICAO Annex 6) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Postupy spojené se zvláštními druhy provozu a nebezpečí 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
[1] Učebnice pilota 2016: pro žáky a piloty všech druhů letounů a sportovních létajících zařízení, provozujících létání jako svou zájmovou činnost. Cheb: Svět křídel, 2016. ISBN 978-80-87567-89-0
[2] Letecká informační služba ČR, Letecké předpisy: L1, L2, L7, L8, L11, L12, L13, L14, L15, L17 – vybrané části, Doc 8168, Doc 4444 – vybrané části

Doporučená:
[3] ZITKO, Karel a Milan VACÍK. Učebnice létání: příručka pro výcvik soukromého pilota letounů - PPL(A). 6. aktualizované vydání. Praha: Vintage Aviation, 2016. ISBN 978-80-260-9395-4

Účast na cvičení, prezentace vybraného tématu formou semestrální práce, absolvování závěrečného testu