Základy avioniky a vybavení ŘLP ZAVŘLP-5-MP
Název předmětu Základy avioniky a vybavení ŘLP (ZAVŘLP)
Garant doc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D.
Katedra Katedra letectva
Předmět specializace ANO
Předmět profilujícího základu ANO
Teoretický předmět PZ NE
Státní zkouška NE
Vícesemestrální předmět ANO

Navazující semestry předmětu (ročník/semestr):
Základy avioniky a vybavení ŘLP (4/7)
Základy avioniky a vybavení ŘLP (4/8)
Předmět jiné školy NE
Volitelnost Povinný
Klasifikace Zápočet + Zkouška
Kredity 3
Dop. roč./sem. 4/7
Počet týdnů 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
ZAŘÍZENÍ ATC 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RÁDIOVÉ SYSTÉMY 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SYSTÉMY LETECKÉ KOMUNIKACE 6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LETECKÉ PŘEHLEDOVÉ SYSTÉMY 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PŘEHLEDOVÉ SYSTÉMY - RADAR 10 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AUTOMATICKÝ ZÁVISLÝ PŘEHLEDOVÝ SYSTÉM (ADS) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ZPRACOVÁNÍ A ZDROJE PŘEHLEDOVÝCH DAT V LETECTVÍ 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MULTILATERACE V LETECTVÍ 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SMĚŘOVÁNÍ VÝVOJE SYSTÉMŮ ŘLP 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AUTOMATIZOVANÉ SYSTÉMY ŘLP 6 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PRACOVIŠTĚ 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SVĚTELNÉ ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉMY LETIŠTĚ 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PŘISTÁVACÍ SYSTÉMY 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
[1] Pařízek, J., Dub, M., Čižmár, J., Jalovecký, R., Němeček, J.: Základy leteckých elektrotechnických systémů. Brno: Univerzita obrany, 2005
[2] Andrle, M., et al: Základy leteckých elektrotechnických systémů II. Brno : Univerzita obrany, 2007

Ústní zkouška, písemné testy v průběhu semestru, prezentace zpracovaných
samostatných prací na zadaná témata
Požadavky na samostatnou práci studenta:
- studium vybraných kapitol povinné, doporučené a další literatury
- zpracování samostatných prací
- samostudium a příprava na závěrečnou zkoušku