Zbrojní služba ZSL-5-MPV
Název předmětu Zbrojní služba (ZSL)
Garant prof. Ing. Martin Macko, CSc.
Katedra Katedra zbraní a munice
Předmět specializace ANO
Předmět profilujícího základu ANO
Teoretický předmět PZ ANO
Státní zkouška NE
Vícesemestrální předmět ANO

Navazující semestry předmětu (ročník/semestr):
Zbrojní služba (3/6)
Zbrojní služba (4/7)
Zbrojní služba (4/8)
Zbrojní služba (5/9)
Předmět jiné školy NE
Volitelnost Povinný
Klasifikace Zápočet + Zkouška
Kredity 2
Dop. roč./sem. 4/7
Počet týdnů 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Úvod do studia zbrojní služby, zadání úkolů 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Životní cyklus ZS a systém údržby ZS v AČR 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Struktura a hlavní úkoly zbrojní služby v AČR 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INA v oblasti zbrojní služby 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Charakteristiky spolehlivosti a udržovatelnosti ZS 4 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BOZP při provozu ZS, metrologie a OTD 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pyrotechnická služba v AČR 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zabezpečení zbraní a munice, skladování zbraní a munice u jednotky 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konstrukce, funkce, obsluha, údržba a opravy zavedených pistolí 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konstrukce, funkce, obsluha, údržba a opravy zavedených samopalů 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konstrukce, funkce, obsluha, údržba a opravy zavedených UP 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konstrukce, funkce, obsluha, údržba a opravy zavedených pušek 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konstrukce, funkce, obsluha, údržba a opravy zavedeného přístrojového vybavení pušek 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konstrukce, funkce, obsluha, údržba a opravy zavedených kulometů 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konstrukce, funkce, obsluha, údržba a opravy zavedeného přístrojového vybavení kulometů 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zavedená pistolová, pušková a kulometná munice 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zavedené RG 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konstrukce, funkce, obsluha, údržba a opravy zavedených ručních protitankových zbraní 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zavedená munice pro RPZ 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konstrukce, funkce, obsluha, údržba a opravy zavedených granátometů 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konstrukce, funkce, obsluha, údržba a opravy zaměřovačů zavedených granátometů 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Munice pro zavedené granátomety 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
[1] Předpisy, pomůcky a technická dokumentace k zavedené technice
[2] Interní normativní akty zbrojní služby a logistické podpory AČR
[3] Balaštík P., Popelínský L.: Zkoušení Hlavňových zbraní. Druhé doplněné vydání. VA v Brně, 2001, S-2363

Doporučená:
[4] Janíček P.: Technický experiment. Skripta VUT, fakulta strojní

Ústní, zpracování seminární práce a prezentace, absolvování laboratorních praktik