Engineering Machinery ŽT-5-MPV
Subject Engineering Machinery (EMA)
Guarantee Ing. Zdeněk Hejmal, CSc.
Department Department of Engineer Technologies
Specialization YES
Profiling subject YES
Theory profiling subject NO
Final exam NO
Multi semestral subject NO
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Zápočet
Credits 2
Recommended year/semester 3/6
Number of weeks 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
6 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 4 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
[1] HEJMAL, Z. HOLOPÍREK, J. KROULÍK, J.: Ženijní technika a její použití I. Stroje pro zemní práce. 1. Vyd. Brno. Univerzita obrany, 2006, 84 s. ISBN 978-80-7231-195-8
[2] VALA.M.,BRAUN.P.,NEUMANN.V.,ŽALUD.Z.: Teorie a konstrukce bojových a speciálních vozidel. Díl I
[3] Konstrukce vozidel. 1. Vyd. Brno. Univerzita obrany, 2017, 308 s. ISBN 978-80-7231-391-4
[4] ŠTEVKO, G.: Technika ženijního vojska - plovoucí přepravní prostředky. Brno. Univerzita obrany, 2009, S-2597
[5] KOHOUTEK, J.: Katalog ženijní techniky a materiálu EOD. Praha: MO ČR-AVIS, 2006. ISBN 80-7278-315-7

Doporučená:
[6] HOLOPÍREK, J.: Metodika výcviku se ženijní a stavební technikou. Brno: Vojenská akademie, 1998, S-874
[7] Služební předpis ŽEN-21-16. Kolový nosič KN-251
[8] Služební předpis ŽEN-24-14. Mostní automobil AM-50

Účast na cvičení, prezentace v rámci seminářů, absolvování testů a dosažení požadovaného počtu bodů.