Risk Management MR-5-MPV
Subject Risk Management (RM)
Guarantee plk. gšt. prof. Ing. David Vališ, Ph.D. et Ph.D., DSc.
Department Department of Combat and Special Vehicles
Specialization NO
Profiling subject YES
Theory profiling subject NO
Final exam NO
Multi semestral subject NO
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Zápočet
Credits 2
Recommended year/semester 2/4
Number of weeks 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
Tichý, M. Ovládání rizika - analýza a management. Praha: C. H. Beck, 2006
ISO 31000 - Management rizik - Principy a směrnice
IEC/ISO 31010 - Techniky posuzování rizik

Doporučená:
Hopkin, P. Fundamentals of Risk Management: Understanding, Evaluating and Implementing Effective Risk

Účast na cvičení, vypracovaní samostatné práce, písemný test znalostí.