Transport, Handling and Storing Systems DMSS-5-MP
Subject Transport, Handling and Storing Systems (THSS )
Guarantee pplk. doc. Ing. Martin Vlkovský, Ph.D.
Department Department of Logistics
Specialization YES
Profiling subject YES
Theory profiling subject NO
Final exam NO
Multi semestral subject YES

Following semesters (year/semester)
Transport, Handling and Storing Systems (4/7)
Transport, Handling and Storing Systems (4/8)
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Zápočet + Zkouška
Credits 9
Recommended year/semester 4/8
Number of weeks 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 8
6 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
ŠIROKÝ, Jaromír. Technologie dopravy. Třetí upravené vydání. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2016. ISBN 978-80-7560-017-2. Strany 4-202.
TEICHMANN, Dušan. 17TEDV – Transport theory: logistics, technology and transport management. V Praze: Česká technika – nakladatelství ČVUT, 2015. ISBN 978-80-01-05773-5. Strana 5-95.
MACUROVÁ, Pavla; KLABUSAYOVÁ, Naděžda; TVRDOŇ, Leo. Logistika. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2014. Series of economics textbooks. ISBN 978-80-248-3791-8. Strany 31-47, 227-240, 289-300.
PASTOR, Otto; TUZAR, Antonín. Teorie dopravních systémů. Praha: ASPI, 2007. 300 s. ISBN 978-80-7357-285-3.

Doporučená:
RODRIGUE, Jean-Paul. The Geography of Transport Systems. London: Routledge, 2017. 440 stran. ISBN: 978-1-138-66957-4.
EISLER, Jan; KUNST, Jaromír; ORAVA, František. Ekonomika dopravního systému. Praha: Oeconomica, 2011. Vysokoškolská učebnice. 270 s. ISBN 978-80-245-1759-9. Dostupné z: www.digitalniknihovna.cz/mzk/uuid/uuid: ac7cd040-ca55-11e5-bef4-005056827e51
NĚMEC, Petr. Dopravní logistika II – vybrané kapitoly z předmětu "Dopravní systémy logistiky". [Skripta 3617/2]. Vydání 1. Brno, 2009. 86 s. ISBN 978-80-7231-689-2.
REJZEK, Martin. Dopravní logistika – vybrané kapitoly z předmětu "Dopravní systémy logistiky". [Skripta 3617]. Vydání 1. Brno, 2005. 122 s. ISBN 80-7231-010-0.

7. semestr - prezentace, seminární práce, účast na cvičení, zápočtový test, ústní zkouška

8. semestr - prezentace, seminární práce, účast na cvičení, zápočtový test, ústní zkouška