Military Transportation VD-5-MP
Subject Military Transportation (MT)
Guarantee pplk. doc. Ing. Martin Vlkovský, Ph.D.
Department Department of Logistics
Specialization YES
Profiling subject YES
Theory profiling subject NO
Final exam YES
Multi semestral subject YES

Following semesters (year/semester)
Military Transportation (4/8)
Military Transportation (5/9)
Military Transportation (5/10)
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Zápočet + Zkouška
Credits 6
Recommended year/semester 4/8
Number of weeks 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
Ministerstvo obrany, ČD Cargo a.s. Rámcová smlouva o zajištění vnitrostátní železniční přepravy vojenské techniky a materiálu AČR, včetně osob doprovodu číslo 1557110831. Praha, 2016. 56 s.
STANAG 4441, Edition 2. Allied multi-modal transportation of dangerous goods directive – AMovP-6(A). February 2014. 7 p.
NV MO č. 118/2014 Věstníku. Zadávání veřejných zakázek v rezortu Ministerstva obrany. Praha: Ministerstvo obrany, 2014. 57 s.
SŽDC D 33. Vojenské přepravy. Správa železniční dopravní cesty. Praha. 2012. 18 s.
REJZEK, Martin; NEDBAL, Josef. Vojenská přeprava po železnici III. [multimediální pomůcka, DVD-ROM] Brno: Univerzita obrany. 2011. 58 s. ISBN 978-80-7231-795-0.
REJZEK, Martin a kol. Vojenské kontejnery a prostředky pro jejich manipulaci a přepravu. [Skripta]. Brno: UO, 2011. 136 s. ISBN 978-80-7231-841-4.
STANAG 2455, Edition 3. Procedures For Surface Movements Across National Frontiers – AMovP-2:2011. June 2011. 4 p.
NEDBAL, Josef; REJZEK, Martin. Vojenská přeprava po železnici II. [multimediální pomůcka, DVD-ROM]. Brno: UO, 2010. 21 min.
STANAG 2456, Edition 3. Movement and Transport Documents and Glossary of Terms and Definitions – AMovP-3(B). April 2010. 92 p.
NEDBAL, Josef; REJZEK, Martin. Vojenská přeprava po železnici II. [Skripta]. Brno: UO, 2009. 84 s. ISBN 978–80–7231–646–5. (6-18, 26-66)
NEDBAL, Josef; REJZEK, Martin, et al. Vojenská přeprava po železnici I [multimediální pomůcka, DVD-ROM]. Brno: UO, 2009. 31 minut.
REJZEK, Martin a kol. Silniční doprava v podmínkách ozbrojených sil ČR. [Skripta]. Brno:UO, 2007. 96 s. ISBN 978–80–7231–283–2
REJZEK, Martin; ŠTOCHL, M. Vzdušná a námořní doprava v ozbrojených silách ČR. [Skripta]. Brno: UO, 2006. 100 s. ISBN 80–7231-181–6.
STANAG 2454, Edition 3. Regulations and Procedures for Road Movements and Identification of Movement Control and Traffic Control Personnel and Agencies - AMovP-1 (A). 27. January 2005. 3 p.
STANAG 2236, Edition 1. Multimodal Transport Issues – AmovP-5:2005. September 2005. 3 p.
Dopr-1-2. Postupy pro zabezpečování pozemních přesunů ozbrojených sil přes státní hranice. 2005. 58 s.

Doporučená:
REJZEK, Martin; VLKOVSKÝ, Martin; BINAR, Tomáš. The Selection Of Methods Of Land Military Equipment Direct Lashing On Railway Goods Wagons and their Verification by Means of Calculation. Economics and Management. 2012, No.3, p.90-98. ISSN 1802-3975
Všeob-P-37. Pravidla používání vozidel v resortu Ministerstva obrany. Praha: MO, 2009. 96 s. (s. 5-63)
Uživatelská příručka pro KPSW sledování zásilek ke školení DP3. Lázně Bohdaneč: Školící středisko. 2009. 35 s.
Uživatelská příručka pro KPSW sledování zásilek ke školení DP1. Lázně Bohdaneč: Školící středisko, 2008. 28 s.
Český obranný standard 139 801. Zásady bezpečnosti pro přepravu vojenské munice a výbušin. MO, 2006. 75 s. (s. 11-14, 18-28)
Směrnice pro odesílatele mezinárodní letecké přepravy ozbrojených sil České republiky [čj. 5489/14/2003-1200]. Praha: MO, SL GŠ, 2004. 13 s + 19/28 p.

8. semestr - seminární práce, prezentace, účast na cvičeních a praktické výuce, absolvování vybraných kurzů, zápočtový test, ústní zkouška

9. semestr - seminární práce, prezentace, účast na cvičeních a praktické výuce, absolvování vybraných kurzů, zápočtový test, ústní zkouška

10. semestr - seminární práce, prezentace, účast na cvičeních a praktické výuce, absolvování vybraných kurzů, zápočtový test