Fundamentals of Economic Relations ZEV-5-MP
Subject Fundamentals of Economic Relations (FER)
Guarantee doc. Ing. Jakub Odehnal, Ph.D.
Department Katedra řízení zdrojů
Specialization YES
Profiling subject YES
Theory profiling subject NO
Final exam NO
Multi semestral subject NO
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Zápočet
Credits 3
Recommended year/semester 4/7
Number of weeks 12
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Introduction to subject 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Macroeconomics variables 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Macroeconomic variables 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Open economy 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Economic development of selected countries (regions) 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Economic models 8 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fiscal policy 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Monetary policy 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Theory of consumer behavior 6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Theory of firm - perfect competition 6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Theroy of firm 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Labour market 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Final excercice 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
JUREČKA, Václav. Makroekonomie. 2., aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4386-8. (vybrané kapitoly)
JUREČKA, V. a kol. Mikroekonomie. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2013. 366 s. ISBN 978-80-247-4385-1. (vybrané kapitoly)

Doporučená:
TULEJA, Pavel, Ingrid MAJEROVÁ a Pavel NEZVAL. Základy makroekonomie: [učebnice pro ekonomické a obchodně podnikatelské fakulty]. Vyd. 2. Brno: BizBooks, 2012. ISBN 978-80-265-0007-0.
HOLMAN, Robert. Ekonomie. 5. vyd. V Praze: C.H. Beck. Beckovy ekonomické učebnice. 2011. ISBN 978-80-7400-006-5.

zpracování a obhajoba semestrálního týmového projektu