Economics of Armed Forces EOS-5-MP
Subject Economics of Armed Forces (EAF)
Guarantee doc. Ing. Aleš Olejníček, Ph.D.
Department Katedra řízení zdrojů
Specialization NO
Profiling subject YES
Theory profiling subject NO
Final exam NO
Multi semestral subject NO
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Zápočet
Credits 4
Recommended year/semester 4/8
Number of weeks 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Introduction and demarcation of Economics of armed forces 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Economic of armed forces from public sector theory point of view 6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Public budgets and public finance as a main source of armed forces financing 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Public choice and public control in the context of armed forces 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Economic conditions of armed forces operation 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Economic system and management of resources of armed formces 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Effectiveness of armed forces operating from public sector theory point of view 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reasons and impact of ineffectiveness under conditions of armed forces 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Input-Output analysis as the tool of effeciency increase 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mission and background of analysis of costs and benefits 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cost-benefit analysis - typology of costs and benefits 6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Evaluating methods of intangible costs and benefits 6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Societal dicount 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cost-benefit analysis aplication 8 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
HOLCNER, Vladan., OLEJNÍČEK, Aleš., HORÁK, Rudolf., MUSIL, Petr. Základy ekonomiky obrany státu. Brno: Univerzita obrany, 2011. 135 s. ISBN 978-80-7231-817-9.
PEKOVÁ, Jitka., PILNÝ, Jindřich., JETMAR, Marek. Veřejný sektor – řízení a financování. Praha: Wolters Kluwer, 2012. 482 s. ISBN 978-80-7357-936-4.
REKTOŘÍK, Jaroslav a kol. Ekonomika a řízení odvětví veřejného sektoru. Praha: Ekopress, 2007. 309 s. ISBN 978 80-8692-929-3

Doporučená:
ŠTANCL, Luboš a kol. Základy teorie vojensko-ekonomické analýzy. Praha: Monika promotion, 2012. 256 s. ISBN 978-80-905384-0-5
KRČ, Miroslav a kol. Ekonomické aspekty outsourcingu v ozbrojených silách. Monika Promotion, 2012. 330 s. ISBN 978-80-905384-1-2

Zpracování a obhajoba semestrálního projektu – případová studie na využití analýzy nákladů a užitků v podmínkách ozbrojených sil.