Nuclear Chemistry and Dosimetry
Subject Nuclear Chemistry and Dosimetry (NCHD)
Guarantee mjr. doc. Ing. Jiří Janda, Ph.D.
Department NBC Defence Institute
Specialization NO
Profiling subject YES
Theory profiling subject NO
Final exam NO
Multi semestral subject NO
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinně volitelný
Clasification Zápočet + Zkouška
Credits 10
Recommended year/semester 2/3 nebo 2/4
Number of weeks 0
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
GILMORE, G. Practical Gamma-ray Spectroscopy. 2. John Wiley & Sons: John Wiley, 2011. ISBN 9781119964698.
KO´NYA, J a NAGY, N. M. Nuclear and radiochemistry. Waltham, MA: Elsevier, 2012. Elsevier insights. ISBN 978-0-12-391430-9.
KNOLL, G. F. a NAGY, N. M. Radiation detection and measurement. 4th ed. Hoboken, N.J.: John Wiley, c2010. Elsevier insights. ISBN 978-0-470-13148-0.
GERNDT, J. a PRŮŠA, P. Detektory ionizujícího záření. 2., přeprac. vyd. V Praze: České vysoké učení technické, 2011.
L'ANNUNZIATA, M. F., ed. Handbook of radioactivity analysis. 3rd ed. Oxford: Elsevier, 2012. ISBN 978-0-12-384873-4.
JANDA, J., FIŠEROVÁ, L. a TOKÁROVÁ, A. Jaderná chemie I. Brno: Univerzita obrany, 2016. ISBN 978-80-7231383-9.
LEHTO, J. a HOU, X. Chemistry and Analysis of Radionuclides: Laboratory Techniques and Methodology. Weinheim: Wiley, 2011. ISBN 978-3-527-63302-9.

Doporučená:
NAKHOSTIN, M. Signal processing for radiation detectors. Hoboken, NJ, USA: Wiley, 2018. ISBN 978-1-119-1014-0.
BERNSTEIN, J. Nuclear weapons: what you need to know. New York: Cambridge University Press, 2008. ISBN 978-0-521-88408-2.
SAGAN, S. a WALTZ, N. The spread of nuclear weapons: an enduring debate. 3rd ed. New York, c2013. ISBN 978-0-393920109.
ROBERTS, B. The case for U. S. nuclear weapons in the 21st century. Stanford, California: Stanford Security Studies, an imprint of Stanford University Press, 2016. ISBN 978-0-8047-9645-3.
VARIER, K. Muraleedhara. Nuclear Radiation Detection, Measurements and Analysis. 1. Oxford: Alpha Science Intl, 2009. ISBN 978-1842655566.

Forma ověření studijních výsledků byla zvolena následovně:


- písemný test,
- seminární práce, jejíž téma bude vytvořeno na základě vazby předmětu k tématu disertační práce. Vždy bude předem schváleno garantem předmětu. Seminární práce bude zpracována ve struktuře závěrečné práce (úvod, teoretická část, cíl, použité metody, praktická část, závěr). Při zpracování seminární práce bude provedena literární rešerše z národních a mezinárodních zdrojů. Praktická část bude založena na aplikaci metod vědecké práce a schopnosti studenta je aplikovat ke stanovenému tématu.

Ústní zkouška: součástí bude obhajoba obou vypracovaných seminárních prácí.