Scientific Work
Subject Scientific Work (SW)
Guarantee pplk. prof. Ing. Petr Stodola, Ph.D.
Department Department of Intelligence Support
Specialization NO
Profiling subject NO
Theory profiling subject NO
Final exam NO
Multi semestral subject YES

Following semesters (year/semester)
Scientific Work (1/1)
Scientific Work (1/2)
Scientific Work (2/3)
Scientific Work (2/4)
Scientific Work (3/5)
Scientific Work (3/6)
Scientific Work (4/7)
Scientific Work (4/8)
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Zápočet
Credits 20
Recommended year/semester 2/4
Number of weeks 0
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 0 0

Zápočet je v jednotlivých semestrech udělován podle pokynů uvedených ve formuláři B-IIb v části „Požadavky na tvůrčí činnost“. V jednotlivých semestrech studia musí student získat za dosavadní publikační a jinou tvůrčí činnost minimální počet bodů uvedený v tabulce „Požadované bodové hodnocení pro splnění povinného předmětu Tvůrčí činnost“, přičemž body v průběhu studia získává podle tabulky „Bodové ohodnocení tvůrčích aktivit v doktorskému studijním programu Teorie obrany státu“.

V 1. semestru je studentovi udělen zápočet, jestliže předloží alespoň jeden rozpracovaný publikační výstup v odpovídající kvalitě (s potenciálem
k publikování po jeho dopracování). Zápočet je garantem předmětu udělen na základě posouzení kvality rozpracovaného článku školitelem. Obdobně se přistoupí k udělení zápočtu také ve 3. semestru, přičemž student musí předložit jiný rozpracovaný publikační výstup. V 6. semestru lze studentovi udělit zápočet pouze tehdy, jestliže již řádně absolvoval zahraniční stáž nebo se podílí (případně se podílel) na řešení mezinárodního vědeckého projektu. V 8. semestru lze studentovi udělit zápočet pouze tehdy, jestliže splní minimální požadavky na publikační činnost uvedené ve formuláři B-IIb v části „Požadavky na tvůrčí činnost“.