Use of Armed Forces
Subject Use of Armed Forces (UAF)
Guarantee pplk. prof. Ing. Petr Stodola, Ph.D.
Department Department of Intelligence Support
Specialization NO
Profiling subject YES
Theory profiling subject NO
Final exam NO
Multi semestral subject NO
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinně volitelný
Clasification Zkouška
Credits 10
Recommended year/semester 2/3 nebo 2/4
Number of weeks 2
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Introduction to the subject 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Current knowledge about armed forces 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Current trends in selected types of troops 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
Ministerstvo obrany České republiky. Koncepce výstavby Armády České republiky. Praha, 2015. 30 s.
Ministerstvo obrany České republiky. Obranná strategie České republiky. Praha, 2017. 16 s.
Ministerstvo obrany České republiky. Strategie vyzbrojování a podpory rozvoje obranného průmyslu České republiky do roku 2025. Praha, 2016. 51 s.
PITSCHMANN, V. Chemická válka ve věku atomu a DNA. Praha: Naše vojsko, 2016, ISBN 978-80-206-1632-6.

Doporučená:
Ministerstvo obrany České republiky. Doktrína Armády České republiky. 2. vydání. Praha, 2010. 112 s.
Ministerstvo obrany České republiky. Dlouhodobý výhled pro obranu 2030. Praha, 2015. 21 s.
Ministerstvo obrany České republiky. Bezpečnostní strategie České republiky. Praha, 2015. 24 s.

Vypracování seminární práce v rozsahu 25–35 normostran. Téma seminární práce bude voleno s ohledem na odborné zaměření studenta a bude směřováno především na možnosti uplatnění informací a zkušeností získaných na vybraných pracovištích Ministerstva obrany a Generálního štábu AČR při zpracování disertační práce. Seminární práce bude zpracována ve struktuře závěrečné práce (úvod, teoretická část, cíl, použité metody, praktická část, závěr). Součástí zkoušky bude obhajoba seminární práce studentem.