Velení a řízení ozbrojených sil VROS-4-PP
Název předmětu Velení a řízení ozbrojených sil (VROS)
Garant pplk. prof. Ing. Petr Stodola, Ph.D.
Katedra Katedra zpravodajského zabezpečení
Předmět specializace NE
Předmět profilujícího základu NE
Teoretický předmět PZ NE
Státní zkouška ANO
Vícesemestrální předmět ANO

Navazující semestry předmětu (ročník/semestr):
Velení a řízení ozbrojených sil (1/1)
Velení a řízení ozbrojených sil (1/2)
Předmět jiné školy NE
Volitelnost Povinný
Klasifikace Zápočet
Kredity 10
Dop. roč./sem. 1/1
Počet týdnů 2
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Úvod do studia předmětu, seznámení s DSP 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Úloha velitele v oblasti velení a řízení 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Charakteristika a prostředí velení a řízení 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Systém velení a řízení 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plánování a řízení operací 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Standardní operační postupy 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Informační systém velení a řízení pozemních sil 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
ČERNÝ, J. a kol. Systém velení a řízení v operaci. Studijní pomůcka S-10521. Brno: UO, 2011. 139 s.
STODOLA, P. Informační podpora rozhodovacího procesu velitele. Odborná kniha. Brno: PowerPrint, 2018. ISBN 978-80-7568-105-8. 160 s.
LAFEK, M. Systém velení a řízení Armády České republiky za válečného stavu. Závěrečná práce KGŠ. Brno: UO, 2014. 78 s.
CÍFKA, J. Možnosti rozvoje systému velení a řízení pozemních sil AČR 2030. Závěrečná práce KGŠ. Brno: UO, 2016. 83 s.

Doporučená:
SMEJKAL, M. Operační požadavky na architekturu systému velení a řízení Armády České republiky na strategickooperační úrovni velení a řízení. Závěrečná práce KGŠ. Brno: UO, 2017. 60 s.
HRŮZA, P., LUŇÁČEK, O., MALÝ, V. a ALMER, L. Kybernetická bezpečnost a kritická informační infrastruktura.Praha: Powerprint s.r.o., Praha, 2018, 90 s. ISBN 978-80-7568-122-5.
HRŮZA, P. Resilience and Protection of Critical Information Infrastructure. Communications. Scientific Letters of the University of Zilina, 2018, vol. 20, no. 2, p. 110-114. ISSN 1335-4205.
AMBROZOVÁ, E., KOLEŇÁK, J., ULLRICH, D. a POKORNÝ, V. Kognitivní management. Brno: KEY Publishing s.r.o., 2016, 191 s. ISBN 978-80-7418-254-9.
Pozemní síly v operacích (Pub-31-10-01). Odbor doktrín VeV - VA, VGHMÚř Dobruška, Vyškov 2011, 294 s.
Taktika pozemních sil (Pub-31-10-02). Odbor doktrín VeV - VA, VGHMÚř Dobruška, Vyškov 2011, 339 s.

1. semestr – vypracování seminární práce v rozsahu 25–35 normostran.
2. semestr – rozšíření seminární práce vypracované v předchozím semestru o dalších 25–35 normostran.

Seminární práce bude zpracována na téma vytvořené na základě vazby předmětu k tématu disertační práce. Téma bude schváleno garantem předmětu. Seminární práce bude zpracována ve struktuře závěrečné práce (úvod, teoretická část, cíl, použité metody, praktická část, závěr). Při zpracování seminární práce bude provedena literární rešerše z národních a mezinárodních zdrojů. Praktická část bude založena na aplikaci metod vědecké práce a schopnosti studenta je aplikovat ke stanovenému tématu.