Command and Control of Armed Forces VROS-4-PP
Subject Command and Control of Armed Forces (CCAF)
Guarantee pplk. prof. Ing. Petr Stodola, Ph.D.
Department Department of Intelligence Support
Specialization NO
Profiling subject NO
Theory profiling subject NO
Final exam YES
Multi semestral subject YES

Following semesters (year/semester)
Command and Control of Armed Forces (1/1)
Command and Control of Armed Forces (1/2)
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Zápočet
Credits 10
Recommended year/semester 1/1
Number of weeks 2
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Intruduction to the study programme 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The role of the commander in the area of command and control 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Characteristics and environment of command and control 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Command and control system 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Planning and control of operations 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Standard operation procedures 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Information system of command and control of ground forces 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
ČERNÝ, J. a kol. Systém velení a řízení v operaci. Studijní pomůcka S-10521. Brno: UO, 2011. 139 s.
STODOLA, P. Informační podpora rozhodovacího procesu velitele. Odborná kniha. Brno: PowerPrint, 2018. ISBN 978-80-7568-105-8. 160 s.
LAFEK, M. Systém velení a řízení Armády České republiky za válečného stavu. Závěrečná práce KGŠ. Brno: UO, 2014. 78 s.
CÍFKA, J. Možnosti rozvoje systému velení a řízení pozemních sil AČR 2030. Závěrečná práce KGŠ. Brno: UO, 2016. 83 s.

Doporučená:
SMEJKAL, M. Operační požadavky na architekturu systému velení a řízení Armády České republiky na strategickooperační úrovni velení a řízení. Závěrečná práce KGŠ. Brno: UO, 2017. 60 s.
HRŮZA, P., LUŇÁČEK, O., MALÝ, V. a ALMER, L. Kybernetická bezpečnost a kritická informační infrastruktura.Praha: Powerprint s.r.o., Praha, 2018, 90 s. ISBN 978-80-7568-122-5.
HRŮZA, P. Resilience and Protection of Critical Information Infrastructure. Communications. Scientific Letters of the University of Zilina, 2018, vol. 20, no. 2, p. 110-114. ISSN 1335-4205.
AMBROZOVÁ, E., KOLEŇÁK, J., ULLRICH, D. a POKORNÝ, V. Kognitivní management. Brno: KEY Publishing s.r.o., 2016, 191 s. ISBN 978-80-7418-254-9.
Pozemní síly v operacích (Pub-31-10-01). Odbor doktrín VeV - VA, VGHMÚř Dobruška, Vyškov 2011, 294 s.
Taktika pozemních sil (Pub-31-10-02). Odbor doktrín VeV - VA, VGHMÚř Dobruška, Vyškov 2011, 339 s.

1. semestr – vypracování seminární práce v rozsahu 25–35 normostran.
2. semestr – rozšíření seminární práce vypracované v předchozím semestru o dalších 25–35 normostran.

Seminární práce bude zpracována na téma vytvořené na základě vazby předmětu k tématu disertační práce. Téma bude schváleno garantem předmětu. Seminární práce bude zpracována ve struktuře závěrečné práce (úvod, teoretická část, cíl, použité metody, praktická část, závěr). Při zpracování seminární práce bude provedena literární rešerše z národních a mezinárodních zdrojů. Praktická část bude založena na aplikaci metod vědecké práce a schopnosti studenta je aplikovat ke stanovenému tématu.