Support of Armed Forces in Operations – Artillery
Subject Support of Armed Forces in Operations – Artillery (SAFO-A)
Guarantee mjr. doc. Ing. Karel Šilinger, Ph.D.
Department Department of Fire Support
Specialization NO
Profiling subject YES
Theory profiling subject NO
Final exam NO
Multi semestral subject NO
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinně volitelný
Clasification Zkouška
Credits 10
Recommended year/semester 2/3 nebo 2/4
Number of weeks 2
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Combat support and service in military operations 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Current knowledge in artillery support of ACR and NATO 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Artillery in basic types of combat 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Artillery fire control system 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Methods of artillery firing data determination 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Artillery reconnaissance, ballistic, topographic-geodetic and meteorological preparation of artillery fire 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Error system of artillery fire 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Level of automation of artillery in the ACR and NATO. Artillery support in foreign armies within NATO 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
Ministerstvo obrany České republiky. Koncepce výstavby Armády České republiky. Praha, 2015. 30 s.
BLAHA, M., POTUŽÁK, L., VONDRÁK, J. a ZEITHAML, Z. Děl-1-1. Bojové použití dělostřelectva Armády České republiky. Směrnice nebo předpis nelegislativní povahy. 2018. 298 s.
POTUŽÁK, L., ŠILINGER, K., BLAHA, M. a VONDRÁK, J. Děl-2-1. Pravidla střelby a řízení palby pozemního dělostřelectva. Směrnice nebo předpis nelegislativní povahy. 2019. 252 s.
NATO STANDARDIZATION AGENCY. AArtyP-1 – Artillery Procedures. Brusel: 2015. 134 s.
NATO STANDARDIZATION AGENCY. AArtyP-5 – NATO Indirect Fire Systems Tactical Doctrine. Brusel: 2015. 115 s.
VARECHA, J. Základy teórie chýb delostreleckej paľby. Liptovský Mikuláš: AOS, 2018. 186 s. ISBN 978-80-8040-557-1.

Doporučená:
Ministerstvo obrany České republiky. Doktrína Armády České republiky. 2. vydání. Praha, 2019.
Ministerstvo obrany České republiky. Dlouhodobý výhled pro obranu 2030. Praha, 2015. 21 s. ISBN 978-80-7278-666-4.

Vypracování seminární práce, zkouška ústní.


Pro absolvování předmětu student zpracuje a v rámci zkoušky obhájí seminární práci v rozsahu 25 až 30 stran. Téma seminární práce bude schvalovat garant předmětu a musí mít vazbu k tématu disertační práce. Seminární práce bude zpracována ve struktuře závěrečné práce a student v ní pojedná o:

  • technickém pokroku u svého druhu vojska v rámci NATO,
  • doktrinálním uchopení činností svého druhu vojska v AČR a v NATO,
  • předpokládaných změnách v bojovém použití svého druhu vojska v budoucích operacích,
  • hlavních nedostatcích u svého druhu vojska v AČR.