Logistic Support to Operations LZO-5-MP
Subject Logistic Support to Operations (LSO)
Guarantee doc. Ing. Miroslav Pecina, CSc.
Department Department of Logistics
Specialization YES
Profiling subject YES
Theory profiling subject NO
Final exam YES
Multi semestral subject YES

Following semesters (year/semester)
Logistic Support to Operations (4/8)
Logistic Support to Operations (5/9)
Logistic Support to Operations (5/10)
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Zápočet + Zkouška
Credits 6
Recommended year/semester 5/9
Number of weeks 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Organization, planning and management of multinational logistics, logistics resources in NATO 4 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Material provision of troops in the combat operation for commisary, POL and ammunition; services in the theatre of operations 40 14 24 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Organization and planning of supplies to ensure combat operations using the SPM system. 8 2 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sustainability analysis of unit resources deployed within a multinational operation 6 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Planning and calculations of asset supply sets to ensure a multinational operation 10 2 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Organization and planning of supplies for conducting combat operations using the SPM system. 10 2 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
PECINA, M. Aspekty mnohonárodní logistiky. [Skriptum]. Brno: Univerzita obrany, 2017. 147 s.
ZAJÍČEK, V., PECINA, M., TALÁR, J. Logistické zabezpečení v bojové operaci. [Skriptum]. Brno: Univerzita obrany, 2016. 131 s.
Pub-40-30-01. Použití jednotek logistiky pozemních sil ve vojenských operacích. [Vojenská publikace]. Vyškov: Správa doktrín ŘeVD, 2008. 279 s.
Pub-41-00-02. Vojenská logistika. [Vojenská doktrína]. Vyškov: Institut doktrin VeV-VA, 2009. 126 s.

Doporučená:
PECINA, M., DUFEK, R. Logistická interoperabilita jako předpoklad optimálního budování schopností a úspěšného zapojení do expedičních operací NATO. Vojenské rozhledy. 2014 č. 2, s. 76-86. ISSN 1210-3292 (tištěná verze), ISSN 2336-2995 (on line).
PECINA, M., DUFEK, R., CEMPÍREK, M., Automatizovaná podpora plánování logistiky v podmínkách NATO. Vojenské rozhledy. 2015 č. 4, s. 95-105. ISSN 1210-3292 (tištěná verze), ISSN 2336-2995 (on line).
NATO NCIA: Logistics Functional Area Services V6.2.3. [CD]. The Hague: NCIA , 2017.

prezentace, seminární práce, účast na cvičení, absolvování 75 % hodinové dotace předmětu