Logistic Support to Operations
Subject Logistic Support to Operations (LSO)
Guarantee doc. Ing. Miroslav Pecina, CSc.
Department Department of Logistics
Specialization YES
Profiling subject YES
Theory profiling subject NO
Final exam YES
Multi semestral subject YES

Following semesters (year/semester)
Logistic Support to Operations (4/8)
Logistic Support to Operations (5/9)
Logistic Support to Operations (5/10)
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Zápočet + Zkouška
Credits 6
Recommended year/semester 5/9
Number of weeks 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Organization, planning and management of multinational logistics, logistics resources in NATO 6 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Organization and planning of stocks to secure combat activities using the SPM system 12 4 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Organization and planning of inventory to conduct combat activities using the SPM system 10 2 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sustainability analysis of unit resources deployed within a multinational operation 10 2 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Planning and calculations of asset supply sets to secure a multinational operation 10 2 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Organization and planning of task groupings in a multinational operation using the ADAMS system 18 4 12 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Using the CORSOM system for transport security of task forces in the operational area of a multinational operation 12 4 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
PECINA, M. Aspekty mnohonárodní logistiky. [Skriptum]. Brno: Univerzita obrany, 2017. 147 s.
ZAJÍČEK, V., PECINA, M., TALÁR, J. Logistické zabezpečení v bojové operaci. [Skriptum]. Brno: Univerzita obrany, 2016. 131 s.
Pub-40-30-01. Použití jednotek logistiky pozemních sil ve vojenských operacích. [Vojenská publikace]. Vyškov: Správa doktrín ŘeVD, 2008. 279 s.
Pub-41-00-02. Vojenská logistika. [Vojenská doktrína]. Vyškov: Institut doktrin VeV-VA, 2009. 126 s.

Doporučená:
PECINA, M., DUFEK, R. Logistická interoperabilita jako předpoklad optimálního budování schopností a úspěšného zapojení do expedičních operací NATO. Vojenské rozhledy. 2014 č. 2, s. 76-86. ISSN 1210-3292 (tištěná verze), ISSN 2336-2995 (on line).
PECINA, M., DUFEK, R., CEMPÍREK, M., Automatizovaná podpora plánování logistiky v podmínkách NATO. Vojenské rozhledy. 2015 č. 4, s. 95-105. ISSN 1210-3292 (tištěná verze), ISSN 2336-2995 (on line).
NATO NCIA: Logistics Functional Area Services V6.2.3. [CD]. The Hague: NCIA , 2017.

prezentace, seminární práce, účast na cvičení, absolvování 75 % hodinové dotace předmětu