Logistické zabezpečení operací LZO-5-MP
Název předmětu Logistické zabezpečení operací (LZO)
Garant doc. Ing. Miroslav Pecina, CSc.
Katedra Katedra logistiky
Předmět specializace ANO
Předmět profilujícího základu ANO
Teoretický předmět PZ NE
Státní zkouška ANO
Vícesemestrální předmět ANO

Navazující semestry předmětu (ročník/semestr):
Logistické zabezpečení operací (4/8)
Logistické zabezpečení operací (5/9)
Logistické zabezpečení operací (5/10)
Předmět jiné školy NE
Volitelnost Povinný
Klasifikace Zápočet
Kredity 11
Dop. roč./sem. 5/10
Počet týdnů 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Rozhodovací proces NL PrUU v operaci, zpracování plánovací a řídící dokumentace 22 8 12 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cvičení „Útok mechanizovaného praporu po přesunu z hloubky“, s využitím systému OTSVŘ 86 2 50 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 30
Takticko odborné cvičení s jednotkou logistiky 56 2 38 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 12
Mezinárodní cvičení s účastí zahraničních studentů „FOURLOG“ 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60
Povinná:
PECINA, M. Aspekty mnohonárodní logistiky. [Skriptum]. Brno: Univerzita obrany, 2017. 147 s.
ZAJÍČEK, V., PECINA, M., TALÁR, J. Logistické zabezpečení v bojové operaci. [Skriptum]. Brno: Univerzita obrany, 2016. 131 s.
Pub-40-30-01. Použití jednotek logistiky pozemních sil ve vojenských operacích. [Vojenská publikace]. Vyškov: Správa doktrín ŘeVD, 2008. 279 s.
Pub-41-00-02. Vojenská logistika. [Vojenská doktrína]. Vyškov: Institut doktrin VeV-VA, 2009. 126 s.

Doporučená:
PECINA, M., DUFEK, R. Logistická interoperabilita jako předpoklad optimálního budování schopností a úspěšného zapojení do expedičních operací NATO. Vojenské rozhledy. 2014 č. 2, s. 76-86. ISSN 1210-3292 (tištěná verze), ISSN 2336-2995 (on line).
PECINA, M., DUFEK, R., CEMPÍREK, M., Automatizovaná podpora plánování logistiky v podmínkách NATO. Vojenské rozhledy. 2015 č. 4, s. 95-105. ISSN 1210-3292 (tištěná verze), ISSN 2336-2995 (on line).
NATO NCIA: Logistics Functional Area Services V6.2.3. [CD]. The Hague: NCIA , 2017.

prezentace, seminární práce, účast na cvičení, absolvování 75 % hodinové dotace předmětu