Chemical Warfare Agents and Substances
Subject Chemical Warfare Agents and Substances (CWAS)
Guarantee prof. Ing. Zbyněk Kobliha, CSc.
Department NBC Defence Institute
Specialization NO
Profiling subject NO
Theory profiling subject NO
Final exam NO
Multi semestral subject NO
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinně volitelný
Clasification Zkouška
Credits 10
Recommended year/semester 2/3 nebo 2/4
Number of weeks 0
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
STŘEDA, L. a KOBLIHA, Z. „Neletální“ chemické zbraně – zbraně pro 21. století?, Brno: Tribun EU. 2015, ISBN 978-80-263-0975-8.
HALÁMEK, E., KOBLIHA, Z. a PITSCHMANN, V. Analýza bojových chemických látek, Brno: UO ÚOPZHN. 2018. (dostupné v e-verzi na W:\Studijní materiály\Kobliha\BCHL\Reakční schémata BCHL_PDF)
HALÁMEK, E., KOBLIHA, Z. a PITSCHMANN, V. Analysis of Chemical Warfare Agents. Brno: Univerzita obrany 2009, ISBN 978-80-7231-658-8.
GUPTA, R.C. Handbook of toxicology of chemical warfare agents. Amsterdam: Elsevier, 2015, ISBN 978-0-12-800159-2.

Doporučená:
KENDALL, R. J., PRESLEY, S. M. a RAMKUMAR, S. S. Biological and chemical terrorism countermeasures. London: CRC Press. 2016, ISBN 978-1-4987-4756-1.
LINHART, I. Toxikologie. Interakce škodlivých látek s živými organismy, jejich mechanismy, projevy a důsledky. Praha: VŠCHT. 2012, ISBN 978-80-7080-806-1.
PITSCHMANN, V. Šamani, alchymisté, chemici a válečníci. Praha: Naše vojsko, 2010, ISBN 978-80-206-1110-9.
PITSCHMANN, V. Chemici v laboratoři a na bitevním poli. Praha: Naše vojsko, 2012, ISBN 978-80-206-1298-4.
PITSCHMANN, V. Chemická válka ve věku atomu a DNA. Praha: Naše vojsko, 2016, ISBN 978-80-206-1632-6.
????????.?. ?? ????? ? ??????? ?? «???????». ??????? ?????????? ??????????? ??????. ???????????? ?????? 2019. ??????.

Seminární práce v rozsahu do 35 normostran bude zpracována ve struktuře závěrečné práce (úvod, teoretická část, cíl, použité metody, praktická část, závěr). Při zpracování seminární práce bude provedena literární rešerše z národních a mezinárodních zdrojů. Praktická část bude založena na aplikaci metod vědecké práce a schopnosti studenta je aplikovat ke stanovenému tématu. Součástí zkoušky bude i obhajoba vypracované seminární práce.