Diploma Seminar DS-5-MP
Subject Diploma Seminar (DS)
Guarantee prof. PhDr. Miroslav Krč, CSc.
Department Katedra řízení zdrojů
Specialization NO
Profiling subject YES
Theory profiling subject NO
Final exam NO
Multi semestral subject YES

Following semesters (year/semester)
Diploma Seminar (4/8)
Diploma Seminar (5/9)
Diploma Seminar (5/10)
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Zápočet
Credits 8
Recommended year/semester 5/10
Number of weeks 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Seminar - diploma thesis 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
KAPOUNOVÁ, Jana a Pavel KAPOUN. Bakalářská a diplomová práce: od zadání po obhajobu. Vydání 1. Praha: Grada, 2017, 134 s. ISBN 978-80-271-0079-8.
STRAKOŠ, Vladimír. Jak na bakalářskou a diplomovou práci. Vydání: první. Přerov: Vysoká škola logistiky o.p.s., 2015, 30 s. ISBN 978-80-87179-42-0.
SCHNEIDEROVÁ, Soňa. Jak nepsat diplomovou práci. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2011, 57 s. Günther, sv. č. 4. ISBN 978-80-244-2968-7.
KRČ, M. Metodologie vědecké práce. 1. vydání, Brno: Brázda, 2019. 190 s. ISBN 978-80-87387-65-8.

Doporučená:
KRČ, Miroslav Teorie poznání. Brno: Univerzita obrany, 2020.
OCHRANA, František. Metodologie vědy: Úvod do problému. Druhý dotisk prvního vydání. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Karolinum, 2010. ISBN 978-80-2.
RICHTER, Aleš. Co je dobré vědět o psaní diplomové či disertační práce. Vyd. 1. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2008, 19 s. ISBN 978-80-7372-406-1.

Zpracování abstraktu diplomové práce, vymezení výzkumné otázky resp. hypotézy, zápočtová práce v podobě seminární práce, absolvování semináře.