Military Leadership VLEA-5-MP
Subject Military Leadership (MLEA)
Guarantee plk. doc. Ing. Mgr. David Ullrich, Ph.D., MBA
Department Department of Leadership
Specialization NO
Profiling subject YES
Theory profiling subject NO
Final exam NO
Multi semestral subject YES

Following semesters (year/semester)
Military Leadership (1/2)
Military Leadership (2/3)
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Zápočet
Credits 2
Recommended year/semester 1/2
Number of weeks 13
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Introduction to the study of military leadership 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leadership as a process 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The role of the leader in a defence/military environment, concepts of professionalism, the leader and change 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The leader - perception and paying attention, reflection and negotiation 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The leader and power 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leadership, ethics and value 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Exam 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
ADAIR, John. 2006. Leadership. Brno: Computer Press. 289 s. ISBN 80-251-1256-X.
ADRP 6-22: Army leadership [online]. 2012. Whasington DC: Department of the Army [cit. 2017-04-04]. Dostupné z: https://goo.gl/h1ywik
AMBROZOVÁ, E., KOLEŇÁK, J., ULLRICH, D., POKORNÝ, V. Kognitivní management. KEY Publishing s.r.o., Brno, 2016. 189 s. ISBN 978-80-7418-254-9.
DZIAKOVÁ, Olga. Vojenská psychologie. Praha: Praha: Triton, 2009. ISBN 978-80-7387-156-7.
MITÁČEK, Radek, PTÁČEK, ZEZULA, Jan. Psychologie pro vzdělávání vojenských profesionálů. Brno: Univerzita obrany, 2016. ISBN 978-80-7231-384-6. Skripta.
Mistr SUN, O Válečném umění, překlad Oldřich Král, Maxima, Praha, 1999, ISBN 80-901333-5-5.
VACEK, Pavel. Psychologie morálky a výchova charakteru žáků. 2. Hradec Králové: Gaudeamus, 2013. ISBN 978-80-7435-257-7.

Doporučená:
BELZ, Horst, SIEGRIST, Marco. Klíčové kompetence a jejich rozvíjení. Praha: Portál, 2015. ISBN 978-80- 262-0846-4.
HRONÍK, F. Rozvoj a vzdělávání pracovníků, Grada, Praha, 2007, ISBN 978-80-247-1457-8.
PLAMÍNEK, Jiří, FIŠER, Roman. Řízení podle kompetencí. Praha: Grada, 2004. ISBN: 978-80-247-6318-7.
POKORNÝ, V., AMBROZOVÁ, E., ULLRICH, D., KOLEŇÁK, J. „Mentální trénink jako efektivní metoda pro osobní život, profesi a leadership“. Recenzovaný společenskovědní časopis Scientia et Societas, č. 2, ročník XIII. Praha: 2017. s. 177 – 188. ISSN 1801-7118.
  1. semestr - písemný didaktický test zaměřený na teoretickou a aplikační část z oblasti vojenského leadershipu, Prostudování povinné literatury.
  2. semestr - zpracování seminárního projektu v rozsahu do 10 stran na zadané téma a jeho prezentace. Prostudování povinné literatury.

Zkouška ústní.