Transport Support to Operations
Subject Transport Support to Operations (TSO)
Guarantee doc. Ing. Miroslav Pecina, CSc.
Department Department of Logistics
Specialization YES
Profiling subject YES
Theory profiling subject NO
Final exam YES
Multi semestral subject YES

Following semesters (year/semester)
Transport Support to Operations (4/8)
Transport Support to Operations (5/9)
Transport Support to Operations (5/10)
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Zápočet + Zkouška
Credits 4
Recommended year/semester 5/9
Number of weeks 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Organization, planning and management of multinational logistics, logistics resources in NATO 6 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Organization, planning and management of transport operations by the CZE Army and NATO military transport authorities 4 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Organization and planning of task groupings in a multinational operation using the ADAMS system 14 4 8 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RSOM and HNS Process Planning and Management 4 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Use of CORSOM and EVE for the transport security of task forces in the operational area of a multinational operation 14 4 8 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
PECINA, Miroslav. Aspekty mnohonárodní logistiky [Skripta]. Brno: Univerzita obrany, 2017. 147 stran.
ZAJÍČEK, Václav; PECINA, Miroslav; TALÁR, Jaroslav. Logistické zabezpečení v bojové operaci [Skripta]. Brno: Univerzita obrany, 2016. 131 stran.
Pub-40-30-01. Použití jednotek logistiky pozemních sil ve vojenských operacích [Vojenská publikace]. Vyškov: Správa doktrín ŘeVD, 2008. 279 stran.
REJZEK, Martin; KORECKI, Zbyšek; VLKOVSKÝ, Martin; DVOŘÁK, Tomáš; POMAZALOVÁ, Nataša. Proces přijetí, soustředění a odeslání ozbrojených sil [Skripta]. Brno: Univerzita obrany, 2011. 66 stran.

Doporučená:
PECINA, Miroslav; DUFEK, Roman. Logistická interoperabilita jako předpoklad optimálního budování schopností a úspěšného zapojení do expedičních operací NATO. Vojenské rozhledy. 2014 č. 2, s. 76-86. ISSN 1210-3292 (tištěná verze), ISSN 2336-2995 (on line).
PECINA, Miroslav; DUFEK, Roman; CEMPÍREK, Miroslav. Automatizovaná podpora plánování logistiky v podmínkách NATO. Vojenské rozhledy. 2015 č. 4, s. 95-105. ISSN 1210-3292 (tištěná verze), ISSN 2336-2995 (on-line).
NATO NCIA: Logistics Functional Area Services V6.2.3. [CD]. The Hague: NCIA, 2017.

8. semestr – zpracování seminární práce a její prezentace, účast na cvičení, absolvování 75 % hodinové dotace předmětu, ústní a praktická zkouška.

9. semestr – zpracování seminární práce a její prezentace, účast na cvičení,  absolvování 75 % hodinové dotace předmětu, ústní a praktická zkouška.

10. semestr – zpracování seminární práce a její prezentace, účast na cvičení,  absolvování 75 % hodinové dotace předmětu, test.