Accounting and Economic Information Systems UEIS-5-MP
Subject Accounting and Economic Information Systems (AEIS)
Guarantee doc. Ing. Roman Horák, CSc.
Department Katedra řízení zdrojů
Specialization YES
Profiling subject YES
Theory profiling subject NO
Final exam NO
Multi semestral subject YES

Following semesters (year/semester)
Accounting and Economic Information Systems (4/7)
Accounting and Economic Information Systems (5/9)
Accounting and Economic Information Systems (5/10)
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Zápočet + Zkouška
Credits 7
Recommended year/semester 4/7
Number of weeks 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Importance, main principles and rules of financial accounting management 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Basic economic and accounting categories: assets and sources of its financing, balance sheet 6 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Basic economic and accounting categories: profit, cost, result of economy, profit and loss 6 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Technical accounting tools 6 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valuation in accounting 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Taxes in accounting 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Depreciation of fixed assets 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reserves and correction items 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accounting book closing 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Principles of working with economic data 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Basic rules of financial accounting management in Armed Forces CZE 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Short-term financial assets in Armed Forces CZE 8 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Provisions in Armed Forces CZE 8 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Long-term assets in Armed Forces CZE 8 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Depreciation of fixed assets in Armed Forces CZE 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Practical lessons 30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
VODÁKOVÁ, Jana. Aktuální účetnictví ve veřejném sektoru. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2012. ISBN 978-80-7357-890-9.
VODÁKOVÁ, Jana. Nástroje ekonomického řízení ve veřejném sektoru (kap. 1, 2 a 5). 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2013. ISBN 978-80-7478-324-1.
KNÁPKOVÁ, Adriana., PAVELKOVÁ, Drahomíra., ŠTEKER, Karel. Finanční analýza: Komplexní průvodce s příklady. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, 2013. ISBN 978-80-247-4456-8.
ÚZ č. 1176 Účetnictví obcí, krajů, organizačních složek státu, Kontrola 2017. 1. vyd. Ostrava: Nakladatelství Sagit, 2017. ISBN 978-80-7488-208-1.
Zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě.
NVMO č. 127/2014 Věstníku Realizace financování v působnosti rezortu Ministerstva obrany
RMO č. 72/2012 Věstníku Finanční řízení a finanční zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.
RMO č. 47/2013 Věstníku Předcházení škodám a řešení škod na majetku státu v působnosti Ministerstva obrany.
RMO č. 41/2002 Věstníku Zásady správy pohledávek státu v působnosti Ministerstva obrany.

Doporučená:
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
RMO č. 14/2016 Věstníku Peněžní náležitosti vojáků z povolání.

7. semestr: písemný zápočtový test z oblasti účetnictví, písemný zkouškový test z oblasti účetnictví. Zkouška písemná.

9. semestr: řešení a prezentace praktického příkladu ve FIS, písemný zkouškový test z oblasti finanční analýzy a EIS. Zkouška písemná.

10. semestr: řešení a prezentace praktického příkladu ve FIS, písemný zápočtový test z oblasti FIS.

Další požadavky na studenta: absolvování školení na jednotlivé moduly FIS, absolvování praktické výuky.