Číslicové zpracování signálů a číslicová technika ČZS-5-MPV
Název předmětu Číslicové zpracování signálů a číslicová technika (ČZS)
Garant prof. Ing. Karel Hájek, CSc.
Katedra Katedra elektrotechniky
Předmět specializace NE
Předmět profilujícího základu ANO
Teoretický předmět PZ NE
Státní zkouška NE
Vícesemestrální předmět NE
Předmět jiné školy NE
Volitelnost Povinný
Klasifikace Zápočet + Zkouška
Kredity 3
Dop. roč./sem. 3/6
Počet týdnů 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Úvod do číslicového zpracování signálů 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diskrétní signál v časové a kmitočtové ose 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DFŘ, DFT, FFT, jejich vlastnosti 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DFŘ, DFT 4 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WT, DCT, využití FFT a WT 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lineární diskrétní systém a jeho popis 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fourierovská filtrace, diskrétní konvoluce 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fourierovská filtrace, DK 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fourierovská filtrace 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ZT, Filtry v Z-oblasti - IIR a FIR 6 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zvýrazňování signálu v šumu 6 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Typy a vlastnosti HW realizace ČZS 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Základní kombinační a sekvenční obvody 6 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Základní blokové schéma uP 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Struktura pamětí, registrů a I/O obvodů 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Základní vlastnosti assembleru, struktura programu 6 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Čítače, A-D převod a další bloky procesoru 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Typické bloky programu 4 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Řešení nejjednodušších úloh 6 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Úvod do použití vyšších jazyků, základy jazyka C 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Samostatné úlohy 4 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Základy jazyka C pro jednočipy bez OS 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Základy použití jazyka C pro jednočipy bez OS 4 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
Hájek, K. Číslicové zpracování signálu. Učební texty
Hájek, J., Krejčíček, J.: Jednočipové mikropočítače ATMEL ATmega128 / 128L. Brno 2006 Univerzita obrany, S2598
Hájek, J., Krejčíček, J.: Jazyk C prostředí Code Vision v aplikacích pro ATMEGA. Brno 2010, Univerzita obrany, S2958

Ústní, písemná, zápočet z laboratorních cvičení