Leadership III LEA III-5-MP
Subject Leadership III (LEA III)
Guarantee doc. PhDr. PaedDr. Mgr. Eva Ambrozová, Ph.D.
Department Department of Leadership
Specialization NO
Profiling subject YES
Theory profiling subject NO
Final exam NO
Multi semestral subject YES

Following semesters (year/semester)
Leadership III (2/1)
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Zápočet + Zkouška
Credits 4
Recommended year/semester 2/1
Number of weeks 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Importance of psychology for leadership and human systems 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Human psyche, its forms, functions and dimensions 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Human psyche, its function in military practice 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Psychological determination of performance 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Motivation and self-motivation 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Personality qualities and competencies of military professionals 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Model of competencies of a military professional 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Possibilities of learning about personal potentials and resources 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Personal development, the way to professionalism 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cognitive management for the practice of a professional leader 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Principles and methods of cognitive management 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cognitive processes in the practice of a military professional. 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Critical thinking and mental flexibility. 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Emotional intelligence and emotionally intelligent leadership. 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Emotions, emotionality, emotional intelligence 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Psychology of load and stress. 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Management of people and human systems. 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Socio-psychological aspects of leadership 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Data processing, evaluation and interpretation in research 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Possibilities and strategies for coping with stressful situations and stress 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Introduction to social research methodology. The relationship between theory and empiricism in research. 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The importance of psychology in the practice of a military leader 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preparation of a research project 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Possibilities of using basic research methods and techniques 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Basic phases of research, principles of decision making in research. 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
<p>PROCHÁZKA, Jakub, Martin VACULÍK a Petr SMUTNÝ. <em>Psychologie efektivního leadershipu</em>. Praha: Grada, 2013. Psyché (Grada). ISBN 978-80-247-4646-3.</p>
<p>MITÁČEK, Radek, PTÁČEK, ZEZULA, Jan. Psychologie pro vzdělávání vojenských profesionálů. Brno: Univerzita obrany, 2016. ISBN 978-80-7231-384-6. Skripta.</p>
<p>DZIAKOVÁ, Olga. Vojenská psychologie. Praha: Praha: Triton, 2009. ISBN 978-80-7387-156-7.</p>
<p>AMBROZOVÁ, Eva, ULLRICH, David. Vybrané kapitoly z aplikované psychologie II. Brno: Univerzita obrany, 2020. ISBN 978-80-7582-107-2.</p>
<p>GOLEMAN, Daniel. <em>Pozornost: skrytá cesta k dokonalosti</em>. V Brně: Jan Melvil, 2014. Pod povrchem. ISBN 978-80-87270-94-3.</p>
<p>ĎURIŠ, Jaromír. <em>Základy sociologického výzkumu pro velitele-leadery: studijní text</em>. Brno: Univerzita obrany v Brně, 2020. ISBN 978-80-7582-133-1</p>

Doporučená:
<p>SURYNEK, Alois, Růžena KOMÁRKOVÁ a Eva KAŠPAROVÁ. <em>Základy sociologického výzkumu</em>. Praha: Management Press, Ringier ČR, 2001. ISBN 80-7261-038-4.</p>
<p>SOJÁK, Petr. <em>Osobnostní a sociální rozvoj, aneb, Strom, mozaika a vzducholoď</em>. Praha: Grada, 2017. Pedagogika (Grada). ISBN 978-80-271-0342-3.</p>
<p>ROYAL, Brandon. <em>Principy kritického myšlení</em>. Přeložil Karolína KVAPILOVÁ. Praha: Ikar, 2016. ISBN 978-80-249-3051-0.</p>
<p>PLAMÍNEK, Jiří. <em>Vedení lidí, týmů a firem: praktický atlas managementu</em>. 5., aktualizované a rozšířené vydání. Praha: Grada, 2018. Manažer. ISBN 978-80-271-0629-5.</p>
<p>Mistr SUN, <em>O Válečném umění</em>, překlad Oldřich Král, Maxima, Praha, 1999, ISBN 80-901333-5-5.</p>
<p>MARQUET, L. David. <em>Otočte svou loď!: příručka k implementaci cíleného vedení do vaší organizace</em>. Přeložil Jan KALANDRA. V Brně: Motiv Press, 2016. ISBN 978-80-87981-17-7.</p>
<p>JELÍNEK, Marian. <em>Vnitřní svět vítězů: čím se nejlepší liší od průměrných</em>. Praha: Grada, 2019. ISBN 978-80-271-0826-8.</p>
<p>MARQUET, L. David. <em>Otočte loď!: pravdivý příběh o tom, jak se z následovníků mohou stát lídři</em>. Přeložil Jan KALANDRA. V Brně: Motiv Press, 2016. ISBN 978-80-87981-16-0.</p>
<p>BELZ, Horst, SIEGRIST, Marco. <em>Klíčové kompetence a jejich rozvíjení</em>. Praha: Portál, 2015. ISBN 978-80- 262-0846-4</p>
<p>GOLEMAN, Daniel. <em>Emoční inteligence</em>. Vyd. 2., (V nakl. Metafora 1.). Přeložil Markéta BÍLKOVÁ. V Praze: Metafora, 2011. ISBN 978-80-7359-334-6.</p>
<p>GOLEMAN, Daniel. <em>Jak se stát skutečným lídrem: proč je emoční inteligence tak důležitá : výběr prací z nejvýznamnějších podnikatelských časopisů</em>. Přeložil Kateřina ORLOVÁ. V Praze: Metafora, 2015. ISBN 978-80-7359-453-4.</p>

Průběžné plnění dílčích úkolů v rámci cvičení. Zpracování týmového projektu v rozsahu do 10 stran, prezentace a obhajoba, ústní zkouška