Troops Leading Methods (CRU) MŘV-PZ-5-MP
Subject Troops Leading Methods (CRU) (TLM-CRU)
Guarantee doc. Ing. Zdeněk Flasar, CSc.
Department Katedra vševojskové taktiky
Specialization YES
Profiling subject YES
Theory profiling subject NO
Final exam YES
Multi semestral subject YES

Following semesters (year/semester)
Troops Leading Methods (CRU) (4/7)
Troops Leading Methods (CRU) (4/8)
Troops Leading Methods (CRU) (5/10)
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Zápočet
Credits 2
Recommended year/semester 5/10
Number of weeks 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Company Commander and Platoon Leader Duties, Intel Officer Duties 6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paperwork of Company Level 12 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Company Commander and Platoon Leader Duties for Evaluation and Record of Unit Training 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Take Over of Platoon Leader Duties 6 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
Ministerstvo obrany ČR. Taktika družstva [Pub-31-11-01]. Praha: MO, 2008.
Ministerstvo obrany ČR. Taktika čety [Pub-31-11-02]. Praha: MO, 2008.
Ministerstvo obrany ČR. Taktika čety [Pub-31-11-02]. Praha: MO, 2008.
Ministerstvo obrany ČR. Taktika roty [Pub-31-11-03]. Praha: MO, 2008.
Ministerstvo obrany ČR. Taktika roty [Pub-31-11-03]. Praha: MO, 2008.
NATO. STANAG 2019 Joint Symbology [APP-6(D)]. Brussels: NSA, Belgium, 2017.
NATO. STANAG 2019 Joint Symbology [APP-6(D)]. Brussels: NSA, Belgium, 2017.
KOZŮBEK, Jaroslav; FLASAR, Zdeněk. Metodické postupy při hlídkování. Studie. Brno: Univerzita obrany, 2015, 88 s.
KOZŮBEK, Jaroslav; ZEZULA, Jan; DROZD, Jan; ČERNÝ, Jiří. Interoperability [e-book]. Brno: UO, 2016.
LARSEN, Christopher; WADE, Norman. Small Unit Tactics [Smartbook]. Lakeland: The Lightning Press, 2017. ISBN: 978-1-935886-64-8.
JAROŠ, Vítězslav; ČERNÝ, Jiří; HOLENDA, Bohumil. Vojenský management. Skripta. Brno: Univerzita obrany, 2012. 90 s.

Doporučená:
Ministerstvo obrany ČR. Taktika pozemních sil [Pub-31-10-02]. Vyškov: VeV – VA, 2011.
4. brn. Základní taktické činnosti, bojové drily a drily osádky, družstva a čety na KBVP PANDUR II. Žatec: Velitelství 4. Brn, 2012.
4. brn. Základní taktické činnosti, bojové drily a drily osádky, družstva a čety na KBVP PANDUR II. Žatec: Velitelství 4. Brn, 2012.
US Army. Tactics [FM 3-90]. Washington: HQ Department of the Army, 2001.
US Army. The SBCT Infantry Rifle Platon and Squad [FM 3-21.9]. Washington: HQ Department of the Army, 2002.
US Army. The SBCT Infantry Rifle Platon and Squad [FM 3-21.9]. Washington: HQ Department of the Army, 2002.
US Army. Mechanized Infantry Platoon and Squad (Bradley) [ATTP 3-21.71]. Washington: HQ Department of the Army, 2010.
SABOLČÍK, D. Budoucí války ve městech. Praha: AVIS, 2007.
SABOLČÍK, D. Budoucí války ve městech. Praha: AVIS, 2007.
Ministerstvo obrany ČR. Příprava příslušníků AČR [Pub-70-01-01]. Praha: MO, 2009.
Ministerstvo obrany ČR. Příprava příslušníků AČR [Pub-70-01-01]. Praha: MO, 2009.

7. semestr – 1 kontrolní práce z problematiky moderních technických prostředků výuky a výcviku (prezentace), 1 kontrolní práce z problematiky metodiky vedení zaměstnání z taktické a střelecké přípravy (písemná příprava)

8. semestr – 1 průběžný test z problematiky přípravy a řízení výcviku velitelem jednotky, 1 kontrolní práce z problematiky metodiky vedení zaměstnání z taktické a střelecké přípravy (Plán průpravného cvičení čety s přílohami)

10. semestr – 1 kontrolní práce z problematiky plánování přípravy vojsk (rozvrh zaměstnání roty), 1 kontrolní práce z problematiky metodiky vedení zaměstnání z taktické přípravy (Plán bojové střelby družstva)