Leadership LEA-5-MPV
Subject Leadership (LEA)
Guarantee doc. Mgr. Ing. Radomír Saliger, Ph.D.
Department Department of Leadership
Specialization NO
Profiling subject YES
Theory profiling subject NO
Final exam NO
Multi semestral subject NO
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Zápočet
Credits 2
Recommended year/semester 1/1
Number of weeks 13
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Introduction to Leadership 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ethics in the armed forces environment 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Importance and role of psychology in military practice 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Organizational culture in military 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Social communication and its use in the work of military professionals 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Training of communication and rhetoric skills 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Human resources interviews with subordinates 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The importance and tasks of education and lifelong learning of military professionals 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
ANZENBACHER, Arno. Úvod do etiky. Překlad Karel Šprunk. Praha: Zvon, 1994, 292 s., kap. 1-7
BENEŠ, Milan, 2014. Andragogika. 2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada. Pedagogika (Grada). ISBN 978-80-
DZIAKOVÁ, Olga. Vojenská psychologie. Praha: Praha: Triton, 2009. ISBN 978-80-7387-156-7
EVANGELU, Jaroslava Ester; SALIGER, Radomír. Manažerská komunikace a prezentace. Učebnice. Brno:
HIERHOLD, Emil. Rétorika a prezentace. Praha: Grada Publishing, 2005, 408 s. ISBN 80-247-0782-9. s. 297-

Doporučená:
ČAPEK, Jakub, James HILL, Hynek JANOUŠEK, et al. Přístupy k etice II. Praha: Filosofia, 2015. ISBN 978-80-
MIKULÁŠTÍK, Milan. Manažerská psychologie. Praha: Grada, 2015. ISBN 978-80-247-4221-2
PRŮCHA, Jan a Jaroslav VETEŠKA, 2014. Andragogický slovník. 2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada. ISBN
ŠPINKA, Štěpán, Lenka KARFÍKOVÁ, Ondřej KRÁSA, et al. Přístupy k etice I. Praha: Filosofia, 2014. ISBN

Písemný didaktický test jako předpoklad udělení zápočtu, zpracování seminárního
projektu na zadané téma. Prostudování povinné literatury.