Aplikovaná matematika elektrotechnická I AMAE I-5-MP
Název předmětu Aplikovaná matematika elektrotechnická I (AMAE I)
Garant doc. RNDr. Jaromír Kuben, CSc.
Katedra Katedra matematiky a fyziky
Předmět specializace NE
Předmět profilujícího základu ANO
Teoretický předmět PZ NE
Státní zkouška NE
Vícesemestrální předmět ANO

Navazující semestry předmětu (ročník/semestr):
Aplikovaná matematika elektrotechnická I (2/4)
Aplikovaná matematika elektrotechnická I (3/5)
Předmět jiné školy NE
Volitelnost Povinný
Klasifikace Klasifikovaný zápočet
Kredity 2
Dop. roč./sem. 2/4
Počet týdnů 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Funkce komplexní proměnné 12 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fourierovy řady v komplexním oboru 8 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fourierova transformace 8 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
Jevický, J. Fourierovy řady, Fourierovy transformace. Skriptum. 1. vydání. Brno: Vojenská akademie v Brně, 2002. vi+145 s. Dostupné v knihovně UO pod číslem S-1248
Kropáč, J., Kuben, J. Funkce gama a beta, transformace Laplaceova, Z a Fourierova. Skriptum. 3. vydání. Brno: Vojenská akademie v Brně, 2002. vi+136 s. Dostupné v knihovně UO pod číslem S-731/B

Doporučená:
Koukal, S., Potůček, R. Fourierovy trigonometrické řady, metoda komplexních amplitud. Skriptum. 1. vydání.Brno: Vojenská akademie v Brně, 2002. 110 s. Dostupné v knihovně UO pod číslem S-1573
Veit, J. Integrální transformace. 1. vydání. Praha: SNTL, 1979. 120 s. Dostupné v knihovně UO pod číslem S-2670/14
Vích, R. Transformace Z a některá její použití. 1. vydání. Praha: SNTL, 1979. 184 s
Čížek, V. Diskrétní Fourierova transformace a její použití. 1. vydání. Praha: SNTL, 1981. 160 s