French Language FJ-5-MP
Subject French Language (FL)
Guarantee Mgr. Zbyněk Rektořík, Ph.D.
Department Language Centre
Specialization NO
Profiling subject NO
Theory profiling subject NO
Final exam NO
Multi semestral subject YES

Following semesters (year/semester)
French Language (2/3)
French Language (2/4)
French Language (3/5)
French Language (3/6)
French Language (4/7)
French Language (4/8)
French Language (5/9)
French Language (5/10)
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinně volitelný
Clasification Zápočet
Credits 2
Recommended year/semester 2/3
Number of weeks 12
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
24 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
Pravdová M., Pravda M. Francouzština nejen pro samouky. LEDA 2007. ISBN 978-80-7335-083-3
Grégoire M. Grammaire progressive du français – niveau débutant. Clé international 2010. ISBN 978-209-038114-6
Miquel C. Vocabulaire progressif du français - niveau débutant. Clé international 2010. ISBN 978-209-038126-9
Miquel C. Communication progressive du français – niveau débutant. Clé international 2004. ISBN 978-209-033306-

Aktivní účast na cvičeních, splnění úkolů zadaných pro samostudium, splnění
dílčích a zápočtových testů minimálně na 65 %, složení jazykové zkoušky podle
NATO STANAG 6001 minimálně na úrovni SLP 1111