Francouzský jazyk FJ-5-MPV
Název předmětu Francouzský jazyk (FJ)
Garant Mgr. Zbyněk Rektořík, Ph.D.
Katedra Centrum jazykového vzdělávání
Předmět specializace NE
Předmět profilujícího základu NE
Teoretický předmět PZ NE
Státní zkouška NE
Vícesemestrální předmět ANO

Navazující semestry předmětu (ročník/semestr):
Francouzský jazyk (2/3)
Francouzský jazyk (2/4)
Francouzský jazyk (3/5)
Francouzský jazyk (3/6)
Francouzský jazyk (4/7)
Francouzský jazyk (4/8)
Francouzský jazyk (5/9)
Francouzský jazyk (5/10)
Předmět jiné školy NE
Volitelnost Povinně volitelný
Klasifikace Zápočet
Kredity 2
Dop. roč./sem. 3/5
Počet týdnů 12
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Příprava na jazykovou zkoušku dle NATO STANAG 6001 SLP 1111 24 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
Pravdová M., Pravda M. Francouzština nejen pro samouky. LEDA 2007. ISBN 978-80-7335-083-3
Grégoire M. Grammaire progressive du français – niveau débutant. Clé international 2010. ISBN 978-209-038114-6
Miquel C. Vocabulaire progressif du français - niveau débutant. Clé international 2010. ISBN 978-209-038126-9
Miquel C. Communication progressive du français – niveau débutant. Clé international 2004. ISBN 978-209-033306-

Aktivní účast na cvičeních, splnění úkolů zadaných pro samostudium, splnění
dílčích a zápočtových testů minimálně na 65 %, složení jazykové zkoušky podle
NATO STANAG 6001 minimálně na úrovni SLP 1111