Fyzika FY-5-MPV
Název předmětu Fyzika (FY)
Garant doc. RNDr. František Vižďa, Ph.D.
Katedra Katedra matematiky a fyziky
Předmět specializace NE
Předmět profilujícího základu ANO
Teoretický předmět PZ NE
Státní zkouška NE
Vícesemestrální předmět ANO

Navazující semestry předmětu (ročník/semestr):
Fyzika (1/2)
Fyzika (2/3)
Předmět jiné školy NE
Volitelnost Povinný
Klasifikace Zápočet + Zkouška
Kredity 5
Dop. roč./sem. 1/2
Počet týdnů 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Úvod. Soustava SI. Shrnutí matematického aparátu 6 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pohyb hmotného bodu 10 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Práce, výkon, energie 6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Soustava hmotných bodů a tuhé těleso 12 6 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gravitační pole 8 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Speciální teorie relativity 6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Základy mechaniky tekutin 6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Termika a termodynamika 14 4 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elektrostatické pole 12 6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ustálený elektrický proud 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
Heža S., Komárek M. Fyzika I. Mechanika. Brno: Vojenská akademie, 1997
Cvachovec F., Komárek M, Vižďa, F. Fyzika II. Termika a mechanika tekutin. Brno: Vojenská akademie, 1999
Heža S., Žaludek V. Fyzika III. Elektřina a magnetizmus. Brno: Vojenská akademie, 2000
Cvachovec F., Žaludek V. Fyzika IV. Kmity, vlny optika. Brno: Vojenská akademie, 1991
Cvachovec F., Heža S., Žaludek V. Fyzika V. Kvantová fyzika. Soustavy mikročástic.. Brno: Vojenská akademie,
Komárek, M. Fyzika. Sbírka příkladů pro bakalářské studium. Brno: Univerzita obrany, 2006
Cvachovec F., Komárek, M. Fyzika. Sbírka příkladů z fyziky. Brno: Univerzita obrany, 2010
Cenek P., Truhlář K. Laboratorní cvičení z fyziky 1. Brno: Vojenská akademie, 2003
Cvachovec, F., Zubík, K., Kohout, J. Laboratorní cvičení z fyziky 2. Brno: Univerzita obrany, 2006

Doporučená:
Halliday D., Resnick R., Walker J. Fyzika. 1. vyd. Brno/Praha: Vutium/Prometheus, 2000. 2. přepr. vyd. Brno:

písemná, ústní
účast na cvičeních a laboratorních praktikách