Cyber Security KB-5-MPV
Subject Cyber Security (CS)
Guarantee pplk. Ing. Kamil Halouzka, Ph.D.
Department Katedra informatiky a kybernetických operací
Specialization NO
Profiling subject YES
Theory profiling subject NO
Final exam NO
Multi semestral subject NO
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Zápočet
Credits 2
Recommended year/semester 3/5
Number of weeks 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
KOLOUCH, Jan. CyberCrime, 1. vydání, Praha, nakladatelství CZ.NIC, 2017, 522 s., ISBN: 978-80-88168-15-7
ROUDNÝ, Radim a Radovan SOUŠEK. Management bezpečnosti. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2014. ISBN
HURTA, Josef a Vladimír LAUCKÝ. Management bezpečnostního inženýrství. Zlín: Univerzita Tomáše Bati, 2006.
LUKÁŠ, Luděk. Bezpečnostní technologie, systémy a management. Zlín: Radim Bačuvčík - VeRBuM, 2015. ISBN
CARPENTER, Tom. Microsoft Windows Operating System Essentials. Indianapolis, Ind.: Wiley, 2012, 376 p. ISBN

Doporučená:
DRASTICH, Martin. Systém managementu bezpečnosti informací. Praha: Grada, 2011. Průvodce. ISBN 978-80-247-
BOHUSLAV, Lukáš a Ivan JAKUBEC. Kybernetická kriminalita. V Praze: Karolinum, 2013
SMEJKAL, Vladimír. Kybernetická kriminalita. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2015. Pro praxi.
HROMADA, Martin, Petr HRŮZA, Josef KADERKA, Oldřich LUŇÁČEK, Miroslav NEČAS, Bohumil PTÁČEK,
RUSSINOVICH, Mark E, David A SOLOMON a Alex IONESCU. Windows Internals, Part 1. 6th ed. Redmond,
BURDA, K. - HALOUZKA, K.: Základy kryptologie. Vojenská akademie, Brno, 2000
Národní primární a sekundární právní normy k ochraně informací v komunikačních a informačních systémech a
Interní normativní akty MO ČR k ochraně informací v komunikačních a informačních systémech a elektronických

Písemná, absolvování