Mathematics I MAT I-5-MPV
Subject Mathematics I (MAT I)
Guarantee doc. RNDr. Jaromír Kuben, CSc.
Department Department of Mathematics and Physics
Specialization NO
Profiling subject YES
Theory profiling subject NO
Final exam NO
Multi semestral subject NO
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Zápočet + Zkouška
Credits 7
Recommended year/semester 1/1
Number of weeks 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 8 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
[1] Kuben, J. Diferenciální počet funkcí jedné proměnné. Skriptum. 1. vydání. Brno: Vojenská akademie v Brně, 2015. viii+333 s. Dostupné v knihovně UO pod číslem S-3854. ISBN 978-80-7231-991-6
[2] Kuben, J., Hošková, Š. Integrální počet funkcí jedné proměnné. Skriptum. 1. vydání. Brno: Univerzita obrany, 2004. vi+197 s. Dostupné v knihovně UO pod číslem S-368. ISBN 80-85960-75-3
[3] Kropáč, J., Kuben, J. Funkce gama a beta, transformace Laplaceova, Z a Fourierova. Skriptum. 3. vydání. Brno: Vojenská akademie v Brně, 2002. vi+136 s. Dostupné v knihovně UO pod číslem S-731/B
[4] Kropáč, J., Vetchý, V. Matice, determinanty, soustavy rovnic. Skriptum. 3. vydání. Brno: Vojenská akademie v Brně, 1999. ii+51 s. Dostupné v knihovně UO pod číslem S-2581/A

Doporučená:
[5] Kuben, J. Differential calculus for functions of a single variable. Skriptum. 1. vydání. Brno: Univerzita obrany, 2012. x+321 s. Dostupné v knihovně UO pod číslem S-3573. ISBN 978-80-7231-849-0. Elektronická verze do-stupná z https://moodle.unob.cz/course/view.php?id=356 [cit. 2018-01-22]
[6] Kuben, J. Integral calculus for functions of a single variable. Skriptum. 1. vydání. Brno: Univerzita obrany, 2011. x+227 s. Dostupné v knihovně UO pod číslem S-3146. ISBN 978-80-7231-798-1. Elektronická verze dostupná z https://moodle.unob.cz/course/view.php?id=356 [cit. 2018-01-22]

Ústní, písemná.