Matlab základy MTLB-5-MPV
Název předmětu Matlab základy (MTLB)
Garant prof. Ing. Karel Zaplatílek, Ph.D.
Katedra Katedra vojenské robotiky
Předmět specializace NE
Předmět profilujícího základu ANO
Teoretický předmět PZ NE
Státní zkouška NE
Vícesemestrální předmět NE
Předmět jiné školy NE
Volitelnost Povinný
Klasifikace Zápočet
Kredity 1
Dop. roč./sem. 1/1
Počet týdnů 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Úvod do studia předmětu a prostředí MATLAB 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elementární práce s čísly 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vektory a matice 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Práce s vektory a maticemi 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Další datové typy 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Práce s dalšími datovými typy 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grafika 2-D a 3-D 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grafika 2-D 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Programování aplikací – skripty a funkce 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Praktická tvorba scriptů a funkcí 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Další vybrané možnosti práce 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Samostatná studentská práce, řešení problémů 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Samostatná studentská práce, vyhodnocení prací 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
ZAPLATÍLEK, Karel. MATLAB® : průvodce začínajícího uživatele [učebnice]. 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2011. 87
ZAPLATÍLEK, Karel. MATLAB® : Začínáme s grafy 2D a 3D [učebnice]. 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2012. 50 s.