International Humanitarian Law MHP-5-MPV
Subject International Humanitarian Law (IHL)
Guarantee Mgr. Ing. Leopold Skoruša, Ph.D.
Department Katedra řízení zdrojů
Specialization NO
Profiling subject YES
Theory profiling subject NO
Final exam NO
Multi semestral subject NO
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Zápočet
Credits 2
Recommended year/semester 1/2
Number of weeks 13
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
BÍLKOVÁ, Veronika. Boj proti terorismu z pohledu ochrany lidských práv. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství
FUCHS, J. Mezinárodní humanitární právo, Brno: Univerzita obrany, 2007, ISBN 978-80-7278-424-0
HOHENVELDERN SEIDL-, I. Mezinárodní právo veřejné. Praha: CODEX Bohemia, 1999, 415 s. ISBN 80-859-
Haagské úmluvy v systému mezinárodního humanitárního práva. Praha: IMPRIMA Praha, 1992. ISBN 80-85469-31-
http://www.cervenykriz.eu/cz/mhp.aspx
ICRC, The Geneva Conventions of 12 august 1949
JUKL, Marek. ŽENEVSKÉ ÚMLUVY A DODATKOVÉ PROTOKOLY: (STRUČNÝ PŘEHLED) [online]. 2.
MALENOVSKÝ, J. Mezinárodní právo veřejné: jeho obecná část a poměr k jiným právním systémům, zvláště k
ONDŘEJ, J., P. ŠTURMA, V. BÍLKOVÁ a D. JÍLEK. Mezinárodní humanitární právo. Praha: C.H.Beck, 2010.
SKORUŠA, Leopold, Radim VIČAR a Jiří DVOŘÁK. Elements of law and international humanitarian law: (selected
ŠTURMA, P. Mezinárodní trestní soud a stíhání zločinů podle mezinárodního práva. V Praze: Karolinum, 2002, 311
https://phap.org/topic/humanitarian-law-and-policy
https://nohanet.org/courses/international-law-in-humanitarian-action-1
https://academic.oup.com/jcsl/article/16/2/225/895141#
https://www.asil.org/blogs/ilib?blog=81
http://www.nyulawglobal.org/globalex/Public_International_Law_Research.html
http://cyberwarlaw.eu/category/international-humanitarian-law-jus-in-bello/

Doporučená:
BÍLKOVÁ, Veronika, ed. Mezinárodní humanitární právo - vznik, vývoj a nové výzvy. Praha: Univerzita Karlova v
HEINTZE, Hans-Joachim a Pierre THIELBÖRGER, ed. From cold war to cyber war: the evolution of the
LHOTSKÝ, Jan. International Criminal Court: jurisdiction over genocide, crimes against humanity and war crimes,
BRYANT, Michael S. A world history of war crimes: from antiquity to the present. London: Bloomsbury Academic,

Zpracování a obhajoba zápočtové práce (do 10 stran), aktivní účast na cvičeních, prezentace, průběžný test, zkouška